Hội nghị giao ban các cơ quan khối Nội chính, Dân vận tỉnh quý III
Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị

Trong quý 3 và 9 tháng đầu năm 2022, các cơ quan khối Nội chính và khối Dân vận tỉnh đã chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao; kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp và công tác dân vận.

Công tác tiếp dân, xử lý đơn, thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm chỉ đạo thực hiện theo quy định. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo làm tốt công tác tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố Thái Nguyên, thành phố Phổ Yên năm 2022. Công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm được triển khai quyết liệt, tỷ lệ điều tra tội phạm xâm phạm trật tự xã hội đạt cao, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội luôn được đảm bảo, giữ vững, ổn định.

Đối với công tác dân vận, trong quý, hệ thống dân vận đã chủ động nắm chắc tình hình, đẩy mạnh đấu tranh với các hoạt động trái pháp luật của các “tà đạo”, tổ chức tự xưng trên địa bàn, không để xảy ra các “điểm nóng”, các vụ việc phức tạp ở cơ sở. Các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo tuân thủ quy định của pháp luật; các chính sách dân tộc tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan trong khối tiếp tục nắm chắc tình hình, đảm bảo giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội. Thực hiện tốt quy chế phối hợp trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp; tăng cường đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; tích cực tham gia thực hiện chuyển đổi số, sử dụng dịch vụ công trực tuyến./.