Hội nghị chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Toàn cảnh hội nghị

Trên 1.200 đảng viên đã được nghe Giáo sư, tiến sỹ Hoàng Chí Bảo - Chuyên gia cao cấp, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận TW trực tiếp truyền đạt về những giá trị cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; những câu chuyện về cuộc đời hoạt động cách mạng và cuộc sống đời thường của Bác; đặc biệt là những câu chuyện về Bác với Thái Nguyên. HN đã củng cố sâu sắc hơn những nội dung, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho các cán bộ, đảng viên; tạo cơ sở để Đảng ủy các địa phương triển khai chương trình hành động cụ thể, thiết thực và phù hợp với thực tiễn trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thời gian tới./.