Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 45
Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy vui mừng thông tin nhanh về việc ngày 14/3 vừa qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thay mặt Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là quy hoạch tỉnh thứ 5 trong cả nước được phê duyệt, thể hiện sự quyết tâm nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền vì sự phát triển của tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh, Quy hoạch tỉnh được phê duyệt là điều kiện, là cơ sở và là động lực để tỉnh Thái Nguyên tiếp tục phát huy sức mạnh, tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội nhanh, hiệu quả và bền vững. Tỉnh ủy sẽ chỉ đạo UBND tỉnh tổ chức công khai quy hoạch để kêu gọi, thu hút đầu tư các nguồn lực thực hiện quy hoạch để sớm đưa Thái Nguyên trở thành một tỉnh bình yên, hạnh phúc, sung túc, phát triển như Quy hoạch tỉnh được phê duyệt đã nêu. Đối với các nội dung được trình tại hội nghị lần này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu phát huy trí tuệ, trách nhiệm, nghiên cứu và cho ý kiến vào từng nội dung theo gợi ý của Thường trực Tỉnh ủy.

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận, cho ý kiến vào 34 nội dung về phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và các nội dung chuẩn bị cho Kỳ họp thứ mười một (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XIV (dự kiến tổ chức ngày 24/3/2023). Trong đó, có 04 nội dung xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh có tính chất quy phạm pháp luật, thuộc thẩm quyền Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến trước khi trình HĐND tỉnh; các nội dung trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến trước khi trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh theo Quy chế làm việc (như: việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn ngân sách địa phương năm 2022; chủ trương điều chỉnh danh mục dự án thu hồi đất, dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa; chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác) và một số nội dung quan trọng khác như: chủ trương cấp phép khai thác đất san lấp; chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị Nam sông Cầu tại phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên và Báo cáo của Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Bình về kết quả 02 năm thực hiện Nghị quyết số 03 ngày 31/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển huyện Phú Bình giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, đối với các nội dung do Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình xin ý kiến trước khi trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ mười một, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý về chủ trương và giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp thu ý kiến của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại hội nghị, chỉ đạo bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung văn bản trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền. Với các nội dung trình tại kỳ họp của HĐND tỉnh, thuộc thẩm quyền của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện để trình Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 21 tới đây. Liên quan đến chủ trương đầu tư một số dự án, cần xem xét thận trọng, kỹ lưỡng, quyết định theo thẩm quyền, đúng quy định, tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; không để trục lợi chính sách, thất thoát tài sản, ngân sách, đất đai của Nhà nước và không gây khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

Đồng chí cũng lưu ý một số nhiệm vụ công tác trong thời gian tới. Trong đó, nhấn mạnh Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh căn cứ quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt, khẩn trương chỉ đạo UBND tỉnh tổ chức công khai quy hoạch để kêu gọi, thu hút đầu tư theo quy hoạch, đặc biệt là các ngành, lĩnh vực trọng điểm, các dự án lớn, có tính chất quan trọng, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.