Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến đối với 24 nội dung về phát triển kinh tế - xã hội
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 35, khóa XX

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh, 24 nội dung trình tại hội nghị BTV Tỉnh ủy lần này có ý nghĩa quan trọng định hướng phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Đảng bộ tỉnh, đã được các cơ quan tham mưu nghiên cứu, xây dựng sát với tình hình thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển trước mắt và lâu dài của các địa phương và của tỉnh.

Với ý nghĩa đó, đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát huy trí tuệ tập thể, tinh thần trách nhiệm, xem xét, đánh giá, cho ý kiến đối với từng nội dung cụ thể về mặt chủ trương, làm cơ sở để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xem xét, cho ý kiến đối với 04 dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của BCH Trung ương Đảng ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nghị quyết số 19 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 21 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng cho ý kiến đối với chủ trương điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, kế hoạch năm 2022 và dự kiến kế hoạch năm 2023, nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên; bổ sung Kế hoạch đầu tư công ngân sách địa phương năm 2022; bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất, các dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh và Chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với một số công trình, dự án tại TP Thái Nguyên, TP Phổ Yên, huyện Phú Bình, huyện Định Hóa.

Hội nghị cũng đã cho ý kiến về các nội dung chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Tám (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XIV; Đại hội Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 và thực hiện một số nội dung về công tác tổ chức cán bộ./.