Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 22, cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 22

48 nội dung trình tại hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 22, gồm các báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh năm 2021, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022; Các nội dung xin chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước khi trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và HĐND tỉnh; Chủ trương thực hiện Phương án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị - du lịch phía Tây Nam và Khu đô thị sinh thái phía Tây Bắc xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên; Đầu tư Khu đô thị City Home, thị xã Phổ Yên; Khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại thị xã Phổ Yên; Cấp phép khai thác mỏ than Đồi Còi, huyện Phú Lương; Điều chỉnh phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất của một số đơn vị trực thuộc UBND huyện Đồng Hỷ.

Tại hội nghị lần này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng cho ý kiến đối với kết quả thực hiện Nghị quyết số 01 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình chuyển đổi số; Tiến độ triển khai các dự án sử dụng vốn đầu tư trong và ngoài ngân sách nhà nước; Một số hoạt động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy. Đây đều là những nội dung quan trọng, có tác động và ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trước mắt và những năm tới đây.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: Đối với các nội dung do Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh trình xin ý kiến trước khi trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý về chủ trương và giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh tiếp thu ý kiến tại hội nghị, chỉ đạo bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung văn bản trình HĐND tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026 xem xét, quyết định theo thẩm quyền. Đối với các nội dung xin chủ trương một số dự án, giao Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban cán sự đảng UBND tỉnh tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ văn bản bảo đảm đầy đủ, chặt chẽ, đúng chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực hiện các bước tiếp theo theo quy trình, quy định.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị toàn hệ thống chính trị phải tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống dịch COVID-19. Chủ động các phương án, kịch bản để kịp thời ứng phó với mọi tình huống, nhất là tại các khu, cụm công nghiệp, nơi tập trung đông người lao động, dân cư sinh sống và tại các địa phương giáp ranh với các tỉnh có dịch. Tập trung rà soát, phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ kế hoạch năm 2021; Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 bảo đảm hiệu quả, khả thi, đạt mục tiêu cao nhất. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. Ưu tiên nguồn vốn đầu tư cho các Chương trình, Đề án có tính khả thi cao, hiệu quả mang lại lớn để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.