Facebook Zalo youtube Tiktok

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 2, khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025

Chính trị
Ngày 20/11, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 2, khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra với nhiều nội dung quan trọng. Dự Hội nghị có đồng chí Bùi Xuân Hòa, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện các Ban Đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh; đại diện các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy cùng một số sở, ban, ngành của tỉnh.
aa
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 2, khóa XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (TS 20/11)
Toàn cảnh Hội nghị

Trước khi tiến hành các nội dung của hội nghị, các đại biểu đã nghe công bố: Quyết định của Bộ Chính trị về việc chuẩn y Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025; Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y Ủy ban Kiểm tra (UBKT), Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn kết quả bầu Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XIV tỉnh Thái Nguyên.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Hội nghị lần này tập trung cho ý kiến vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và nhiều nội dung quan trọng về phát triển kinh tế- xã hội (KT-XH) trong giaia đoạn 2021-2025. Vì vậy các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh và đại biểu cần đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ tập thể, dân chủ thảo luận, tham gia đóng góp những ý kiến sát thực vào từng nội dung cụ thể.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến vào 13 nội dung dự thảo, báo cáo, tờ trình gồm: Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XX; Quy chế làm việc của UBKT Tỉnh ủy khóa XX; báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2020 và nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2021; Báo cáo về kế hoạch phát triển KT-XH giai đoạn 2021-2025; Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020 và kế hoạch năm 2021; Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2020 và kế hoạch năm 2021 trên địa bàn tỉnh; Tờ trình về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2021; Tờ trình giao biên chế công chức hành chính, quyết định biên chế sự nghiệp và hợp đồng lao động đối với các đơn vị sự nghiệp của tỉnh năm 2021; Tờ trình đề nghị thông qua Đề án tăng cường quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; Tờ trình đề nghị thông qua Đề án phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030; Báo cáo một số hoạt động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy từ sau Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 2, khóa XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (TS 20/11)
Các ý kiến thảo luận tại tổ về các nội dung tại Hội nghị

Với tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, đã có trên 60 lượt ý kiến thảo luận về các nội dung của hội nghị. Về cơ bản các đại biểu nhất trí với các dự thảo, báo cáo, tờ trình, đồng thời cũng tập trung đi sâu phân tích nội dung cũng như thẩm quyền của Thường trực và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nội dung chương trình hành động và quy chế làm việc của BCH Đảng bộ tỉnh, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, những mục tiêu phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2021 và tình hình thu ngân sách trong thời gian tới, việc thực hiện các dự án và chương trình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn, tháo gỡ khó khăn cho các dự án chậm tiến độ, rà soát và làm rõ hơn một số chỉ tiêu về tạo việc làm mới, thu tiền sử dụng đất, hỗ trợ phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực của các địa phương, chỉ tiêu và các giải pháp xây dựng NTM, tăng cường quản lý khai thác khoáng sản, đánh giá về ô nhiễm môi trường đất trên địa bàn, cũng như việc xử lý các loại chất thải bảo vệ môi trường, vấn đề biên chế ngành y tế, giáo dục và tăng định mức chi khoán cho giáo viên,...

Trên cơ sở những ý kiến thảo luận, đóng góp của các đại biểu, Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh cùng các ngành chức năng đã nghiêm túc tiếp thu và trao đổi, làm rõ một số nội dung liên quan đến công tác xây đảng, xây dựng hệ thống chính trị cũng như những giải pháp trọng tâm nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng người đứng đầu, phân cấp và quyết định theo thẩm quyền, đẩy mạnh thu hút đầu tư, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2021 và kế hoạch cả giai đoạn 2021-2025.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 2, khóa XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (TS 20/11)
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải phát biểu tại Hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư các Đảng bộ trực thuộc, thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể của tỉnh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các kết luận của Hội nghị.

Đồng chí nhấn mạnh: "Quan điểm xuyên suốt là làm sao đảm bảo phân cấp mạnh mẽ đối với các vấn đề mà có thể phân cấp được, tháo gỡ cho Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, thực hiện và chịu trách nhiệm theo thẩm quyền của mình trong giới hạn pháp luật cho phép và trong giới hạn các Điều lệ Đảng, quy định của Đảng cho phép.

Đối với các công tác về phát triển KT-XH, an ninh quốc phòng, đối ngoại trong thời gian tới, đề nghị các đồng chí chủ động rà soát, đánh giá các chỉ tiêu, mục tiêu còn thấp so với mục tiêu, chỉ tiêu năm 2020 và chủ động có các giải pháp, quyết tâm chính trị cao, phấn đấu hoàn thành kế hoạch đặt ra,xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH năm 2021 trên tinh thần phấn đấu đạt mục tiêu cao nhất, tạo bước đà thực hiện cho cả nhiệm kỳ.

Về công tác xây dựng Đảng, đề nghị các đồng chí tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát việc triển khai, học tập, quán triệt công tác tổ chức sơ kết, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, tổ chức việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, và gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Chúng ta phải tiếp tục rà soát, đẩy mạnh đạo đức công vụ, lấy sự hài lòng của người dân là thước đo cho sự hoàn thành công việc của mình và rà soát cũng phải xử lý nghiêm làm điểm các trường hợp có biểu hiện vòi vĩnh, nhũng nhiễu, trục lợi từ thực hiện chính sách, thực thi công vụ."

Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 2, khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành các nội dung đề ra. Đây là cơ sở quan trọng để Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân tỉnh Thái Nguyên thực hiện thắng lợi, toàn diện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX./.

Nguyễn Thanh - Ngô Huy

Tin mới hơn

Hiệu quả từ đổi mới hoạt động tiếp xúc, đối thoại với nhân dân

[Trực tuyến] Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Hôm nay (25/7), Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình tổ chức trọng thể Lễ viếng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng.
Hiệu quả từ đổi mới hoạt động tiếp xúc, đối thoại với nhân dân

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 73

Chiều 24/7, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 73, khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 để thảo luận, cho ý kiến vào các nội dung về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và công tác tổ chức cán bộ.
Hiệu quả từ đổi mới hoạt động tiếp xúc, đối thoại với nhân dân

Dấu ấn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Trong suốt cuộc đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại dấu ấn đặc biệt của mình trên tất cả lĩnh vực. Song có lẽ một trong những dấu ấn sâu đậm nhất, sẽ mãi mãi được hậu thế nhắc tới và nể phục, đó là công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Hiệu quả từ đổi mới hoạt động tiếp xúc, đối thoại với nhân dân

Thực hiện nghi thức Quốc tang đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ra Thông cáo đặc biệt và quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.
Hiệu quả từ đổi mới hoạt động tiếp xúc, đối thoại với nhân dân

Công văn của UBND tỉnh về việc thực hiện nghi thức Quốc tang đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ngày 22/7, UBND tỉnh Thái Nguyên có công văn số 4060 về việc thực hiện nghi thức Quốc tang đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tin bài khác

Thực hiện Thông cáo đặc biệt về Quốc tang đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thực hiện Thông cáo đặc biệt về Quốc tang đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên vừa có Công văn số 1362/CV-ĐUK về việc thực hiện Thông cáo đặc biệt về Quốc tang đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Khảo sát tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phòng không nhân dân

Khảo sát tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phòng không nhân dân

Ngày 22/7, Đoàn công tác của Ủy ban Quốc phòng an ninh do Trung tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 1 để khảo sát, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phòng không nhân dân. Dự buổi làm việc có Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 1; đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên; đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cùng lãnh đạo các tỉnh Bắc Kạn, Bắc Giang và Bắc Ninh.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - người nâng tầm "ngoại giao cây tre" Việt Nam

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - người nâng tầm "ngoại giao cây tre" Việt Nam

Thành tựu của công tác đối ngoại, ngoại giao Việt Nam những năm qua là thành quả của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, trong đó nhân tố quan trọng nhất, có ý nghĩa quyết định là sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Khái niệm hay trường phái “ngoại giao cây tre Việt Nam” được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu lên lần đầu tiên trong Hội nghị đối ngoại toàn quốc (ngày 14/12/2021). Đây là sự đúc kết, hình tượng hóa đường lối đối ngoại mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã và đang thực hiện với những đóng góp quan trọng vào thành tựu phát triển chung của đất nước.
Nơi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từng ở trong những năm sinh viên Đại học

Nơi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từng ở trong những năm sinh viên Đại học

Với tỉnh Thái Nguyên, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành nhiều tình cảm, gắn bó. Đặc biệt hơn nữa, trong giai đoạn từ năm 1965 đến năm 1967, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đang rất ác liệt, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội sơ tán lên huyện Đại Từ, tỉnh Bắc Thái (nay là Thái Nguyên). Lúc đó, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đang là sinh viên khoa Văn khóa 8 của trường, sơ tán tại xóm Tràng Dương, xã Vạn Thọ, huyện Đại Từ. Mặc dù thời gian gắn bó không dài nhưng hình ảnh về cậu sinh viên với vóc dáng nhỏ nhắn, phong cách gần gũi, giản dị vẫn còn đọng mãi trong lòng người dân nơi đây.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – Ngọn cờ lý luận của Đảng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – Ngọn cờ lý luận của Đảng

Một trái tim lớn đã ngừng đập. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đã cống hiến suốt 80 năm cuộc đời và 57 năm cho Đảng Cộng sản Việt Nam, đã ra đi, để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng nhân dân Việt Nam. Ông là một tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng, một nhà chính trị sắc sảo, trí tuệ và là nhà lý luận xuất sắc của Đảng. Cả cuộc đời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gắn bó với hoạt động lý luận. Từ khi ra trường là biên tập viên của Tạp chí Cộng sản cho đến những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời mình, Tổng Bí thư luôn dành thời gian nghiên cứu, vận dụng lý luận vào thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, đồng thời rút kinh nghiệm từ thực tiễn, phát triển thành lý luận, góp phần hoàn thiện chủ trương, đường lối, tư duy lý luận của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
Xem thêm

Đọc nhiều

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Có rất nhiều cách luận biển số tại Việt Nam, trong đó dựa trên phát âm và giá trị là hai cách phổ biến nhất. Quan niệm xấu, đẹp về biển số tại Việt Nam có ...
Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Vì sinh mệnh chính trị của Đảng, vì sự nghiệp đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, các cấp ủy đảng từ Trung ương ...
[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

Trong 3 ngày qua, Thái Nguyên phát hiện 11 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, gồm 3 trường hợp tại huyện Đồng Hỷ (ngày 31/10, cách ly từ khi trở về Thái Nguyên), 8 trường ...
Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra,cùng với cả nước, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ ...
Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên công bố 99 ca nhiễm Covid-19 mới, cập nhật sáng 30/11. Tổng số ca mắc Covid-19 lũy tích từ 01/01/2021 đến nay: 410 ca

Clip ngắn

Xem trên
[Photo] Thái Nguyên treo cờ rủ trước ngày Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

[Photo] Thái Nguyên treo cờ rủ trước ngày Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trước ngày diễn ra Quốc tang, nhiều cơ quan, tổ chức và khu dân cư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã treo cờ rủ để tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tang ...
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng với Thái Nguyên

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng với Thái Nguyên

Từ năm 2009 đến 2023, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Thái Nguyên vinh dự 3 lần được đón đồng chí Nguyễn Phú Trọng, trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương ...
Đồng chí Trịnh Việt Hùng được Bộ Chính trị chuẩn y giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên

Đồng chí Trịnh Việt Hùng được Bộ Chính trị chuẩn y giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên

Sáng 17/7, Tỉnh uỷ Thái Nguyên tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị chuẩn y đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, ...
"Quả ngọt" sau hơn nửa nhiệm kỳ: Dấu ấn quan trọng của quyết sách đúng đắn

"Quả ngọt" sau hơn nửa nhiệm kỳ: Dấu ấn quan trọng của quyết sách đúng đắn

Sau hơn ba năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, dưới sự ...
[Infographic] TP Thái Nguyên: Đầu tư 200 tỷ đồng xây dựng cảnh quan phía sau Quảng trường Võ Nguyên Giáp

[Infographic] TP Thái Nguyên: Đầu tư 200 tỷ đồng xây dựng cảnh quan phía sau Quảng trường Võ Nguyên Giáp

Nhằm hoàn thiện không gian cây xanh, cảnh quan, tạo nét mỹ quan đô thị, TP Thái Nguyên quyết định đầu tư 200 tỷ đồng triển khai thực hiện Dự án xây dựng cảnh quan ...
[Photo] Mùa sen về trên vùng đất đệ nhất danh Trà

[Photo] Mùa sen về trên vùng đất đệ nhất danh Trà

Nhắc đến trà Thái Nguyên nhiều người đam mê ẩm thực trà đã khá quen thuộc với các dòng sản phẩm như: Trà đinh, trà tôm nõn, trà móc câu…Vài năm gần đây có một ...
Tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh bạch hầu

Tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh bạch hầu

Vừa qua, tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang đã ghi nhận các ca bệnh bạch hầu do tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc bạch hầu đã tử vong ở tỉnh Nghệ An. Đây ...

Chương trình phát thanh

Thời sự Chuyên mục Phát thanh giao thông Tiếng dân tộc