Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế để thoát nghèo bền vững
Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 với trọng tâm là tạo sinh kế cho người dân bằng việc hỗ trợ thông qua các mô hình sản xuất.

Đã từng là hộ nghèo của xã Phúc Lương, cuộc sống gia đình anh Đào Văn Trương khi ấy chỉ trông chờ vào nguồn thu nhập từ việc bán chè búp tươi. Khó khăn chồng chất khó khăn khi giá chè nguyên liệu không cao lại bấp bênh. Xác định cây chè không chỉ là cây xóa đói giảm nghèo, mà còn là cây làm giàu của người dân Phúc Lương, anh Trương đã mạnh dạn sử dụng nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để đầu tư phát triển cây chè, mang lại nguồn thu nhập khá và ổn định, giúp gia đình thoát nghèo.

Anh Đào Văn Trương, xóm Na Sơn, xã Phúc Lương, huyện Đại Từ chia sẻ: "Diện tích chè của gia đình tôi là 18 sào, cho thu nhập mỗi tháng 6-7 triệu đồng. Tôi mong muốn đầu tư vào cây chè để đem lại hiệu quả cao hơn".

Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế để thoát nghèo bền vững
Thực tế đã khẳng định hiệu quả của nguồn tín dụng chính sách trong hỗ trợ sản xuất, đa dạng sinh kế, tạo đòn bẩy để các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Đại Từ từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

Minh Tiến là xã miền núi của huyện Đại Từ. Cuộc sống của người dân chủ yếu dựa vào trồng chè và chăn nuôi. Bởi vậy, khi được tiếp cận nguồn vốn chính sách, gia đình chị Nguyễn Thị Thạch đã làm chuồng trại và mua trâu về nuôi.

Chị Nguyễn Thị Thạch, xóm Lưu Quang 1, xã Minh Tiến, huyện Đại Từ cho hay: "Từ lúc gia đình tôi được vay vốn đến nay, tôi đã mua được 2 con trâu, sinh sản được 13 con. Chăn nuôi trâu có thêm nguồn phân bón cho cây chè; nhờ đó kinh tế phát triển dần".

Ông Ma Đình Quý, Chủ tịch Hội Nông dân xã Minh Tiến, huyện Đại Từ cho biết: "Các nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội đối với các hộ vay được tiếp cận rất tốt, có hiệu quả".

Thực tế đã khẳng định hiệu quả của nguồn tín dụng chính sách trong hỗ trợ sản xuất, đa dạng sinh kế, tạo đòn bẩy để các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Đại Từ từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững. Từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã cho trên 2.700 lượt hộ vay với doanh số cho vay gần 101 tỷ đồng. Riêng trong quý 3 vừa qua, đơn vị đã có gần 930 lượt hộ vay vốn để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Bà Trần Thị Kim Hòa, Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đại Từ thông tin: "Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đại Từ thường xuyên phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội và với cấp ủy chính quyền địa phương để rà soát nhu cầu vay vốn của các hộ vay đủ điều kiện vay vốn và có nhu cầu vay vốn. Đối với nguồn vốn của 3 chương trình hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ thoát nghèo, Ngân hàng Chính sách xã hội luôn đáp ứng đầy đủ. Các hộ đã được các tổ chức chính trị xã hội hướng dẫn và tuyên truyền các thủ tục để làm hồ sơ vay vốn rất thuận lợi. Việc sử dụng nguồn vốn đã mang lại hiệu quả, nhiều hộ trong thời gian qua đã vươn lên thoát nghèo và làm giàu bền vững trên chính quê hương mình".

Với phương châm: Lấy nội lực của hộ gia đình làm nền tảng để phát triển bên cạnh những chính sách hỗ trợ của Nhà nước thông qua nguồn tín dụng chính sách và nhiều nguồn hỗ trợ khác thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, đời sống của người dân trên địa bàn huyện ngày càng được nâng cao, tỷ lệ hộ gia đình thoát nghèo ngày càng nhiều. Đây chính là cơ sở quan trọng để Đại Từ hiện thực hóa mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 3,04% vào cuối năm 2025./.