Dự tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Dương Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; các Huyện uỷ, Thành uỷ và Đảng uỷ trực thuộc.

Góp ý vào dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng
Toàn cảnh điểm cầu tỉnh Thái Nguyên

Dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương. Dự thảo sẽ quy định cụ thể công tác nhân sự, trong đó coi trọng chất lượng, cơ cấu hợp lý; quy định về công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội; bầu cử và các nội dung quan trọng khác.

Phát biểu góp ý tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải cho rằng Dự thảo Chỉ thị đã được Ban Tổ chức Trung ương chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng, chu đáo, đặc biệt tiếp thu nhiều ý kiến của cơ sở.

Góp ý vào dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên nêu ý kiến đóng góp tại Hội nghị

Phát biểu tại Điểm cầu tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên nêu ý kiến đóng góp: Tại điểm 3.4 khoản 3 thì có nêu cơ bản là thực hiện Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND các cấp, thực hiện Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã đối với nơi có điều kiện, thì Ban Thường vụ Tỉnh ủy chúng tôi rất nhất trí điều này và thấy rằng hiệu quả của việc đảm nhiệm các chức danh đồng thời là rất tốt và tạo phát triển tích cực cho kinh tế - xã hội. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng đề nghị Ban Tổ chức Trung ương xem xét ban hành hướng dẫn một cách cụ thể việc chuẩn bị nhân sự cấp ủy đồng thời với việc chuẩn bị nhân sự HĐND như thế nào? và chuẩn bị nhân sự của UBND các cấp như thế nào? cho nó phù hợp đảm bảo tiến độ đảm bảo quy trình thủ tục.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên cũng như nhiều đại biểu đề nghị Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn rõ hơn việc dừng bổ sung cấp Ủy viên và Ủy viên Ban Thường vụ cấp uỷ nhiệm kỳ 2020-2025 trước 6 tháng, cách thức lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư cấp uỷ tại Đại hội, thời điểm thôi chức vụ quản lý ở địa phương, đề nghị Trung ương nghiên cứu quy định về cơ cấu tuổi trẻ tham gia cấp ủy từ 10% trở lên cho toàn khóa, thay vì quy định ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao những ý kiến góp ý của các địa phương. Đây là những căn cứ quan trọng để Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục nghiên cứu, tổng hợp, tham mưu hoàn thiện dự thảo quy định./.