Giới thiệu nhân sự bầu chức danh Chủ tịch HĐND TP Phổ Yên
Hội nghị cũng công bố các quyết định về công tác cán bộ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên

Tại hội nghị, đại biểu được thông qua các nội dung gồm: Thông báo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thôi đảm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND TP Phổ Yên, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đ/c Nguyễn Công Thịnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, đồng thời tiến hành bỏ phiếu giới thiệu đồng chí Bùi Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Phổ Yên để bầu chức danh Chủ tịch HĐND TP Phổ Yên, nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội nghị cũng đã công bố các quyết định về công tác cán bộ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên chỉ định đồng chí Nguyễn Văn Đoàn, Trưởng phòng Quản lý đô thị TP và đồng chí Hà Ngọc Hòa, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP làm Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP Phổ Yên, nhiệm kỳ 2020-2025./.