Gìn giữ nét đẹp văn hóa dân tộc
Xã Hợp Tiến có trên 1.600 hộ dân, trong đó, dân tộc Dao chiếm trên 70% dân số.

Xã Hợp Tiến có trên 1.600 hộ dân, trong đó, dân tộc Dao chiếm trên 70% dân số. Nhằm góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, người dân xã Hợp Tiến đã thành lập Câu lạc bộ Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Dao. Câu lạc bộ được kỳ vọng là nhân tố tích cực để phát huy các giá trị văn hóa và truyền dạy cho thế hệ trẻ.

Anh Triệu Văn Thuận, xóm Suối Khách, xã Hợp Tiến, huyện Đồng Hỷ cho hay: "Chính quyền địa phương rất ủng hộ tôi; đến nay, tôi mở được 2 lớp, truyền đạt lại những ngôn ngữ, chữ viết của đồng bào cho con em để lưu truyền và sử dụng cho các nghi lễ tín ngưỡng của đồng bào".

Gìn giữ nét đẹp văn hóa dân tộc
Câu lạc bộ Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Dao được kỳ vọng là nhân tố tích cực để phát huy các giá trị văn hóa và truyền dạy cho thế hệ trẻ.

Hiện nay, huyện Đồng Hỷ có 6 di sản văn hóa phi vật thể được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận. Đây là những sắc thái văn hóa độc đáo riêng có của đồng bào các dân tộc trong huyện, tất cả đều gắn liền với tập tục sinh hoạt, đời sống vật chất, là nét đẹp trong sinh hoạt cộng đồng dân cư.

Bà Vi Thị Hai, xóm Chi Son, xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ cho biết: "Khi có thời gian rảnh thì tôi dạy các cháu hát để giữ giai điệu bản sắc của dân tộc, để sau này các cháu tiếp tục noi theo".

Với ý thức trao truyền từ đời này qua đời khác, những nét đẹp văn hóa của dân tộc mình, các Câu lạc bộ văn nghệ quần chúng trên địa bàn huyện Đồng Hỷ đã góp phần làm phong phú thêm kho tàng văn hoá phi vật thể của cộng đồng các dân tộc anh em trên địa bàn huyện./.