Tham dự hội nghị có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh.

Giao ban các cơ quan khối Đảng và các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Trong quý I, các cơ quan khối Đảng và các Đảng bộ trực thuộc đã thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, phát triển đảng viên được quan tâm triển khai, nhất là trong học sinh, sinh viên, khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước, cán bộ thôn, xóm, tổ dân phố. Công tác bồi dưỡng, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp tục được triển khai hiệu quả; Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện theo đúng quy định. Công tác lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được tăng cường; tiếp dân, xử lý đơn, thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo thực hiện bảo đảm nghiêm túc, hiệu quả.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và đề xuất các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ của quý I. Trọng tâm một số vấn đề về tiến độ thi công một số công trình, dự án, vấn đề thu ngân sách; tiến độ thực hiện một số tiêu chí xây dựng nông thôn mới còn khó khăn, vướng mắc; việc nắm bắt, tổng hợp thông tin, phản ánh tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các cơ quan khối Đảng và các đảng bộ trực thuộc trong thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2024. Đồng chí yêu cầu các cơ quan, đảng bộ tiếp tục theo dõi chặt chẽ, phân tích, tổng hợp, đánh giá tình hình và những ảnh hưởng, tác động trước diễn biến phức tạp của thế giới và khu vực có liên quan tới các lĩnh vực chỉ đạo, điều hành để đưa ra các giải pháp ứng phó hiệu quả và kịp thời; Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch; điều hành ngân sách theo hướng tăng dần tỷ trọng chi đầu tư phát triển, giảm tỷ trọng chi thường xuyên; Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình chuyển đổi số; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; chỉ đạo, đôn đốc các địa phương đăng ký về đích nông thôn mới bảo đảm chất lượng, tiến độ theo kế hoạch; Triển khai đồng bộ các hoạt động trong lĩnh vực văn hoá - xã hội, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Đối với những kiến nghị nêu tại Hội nghị, Thường trực Tỉnh ủy giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh, các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chỉ đạo, hướng dẫn, giải quyết các kiến nghị theo quy định.