Giao ban các cơ quan khối Đảng, các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.

Trong quý I năm 2023, các cơ quan khối Đảng tỉnh đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đề ra. Công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận, nội chính, cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được quan tâm chú trọng.

Các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Qua đó, góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh trong quý I: Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh ước đạt trên 186 nghìn tỷ đồng, tăng 5,5% so với cùng kỳ; chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được tích cực triển khai thực hiện, đến nay, toàn tỉnh có 110/128 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công một số công trình, dự án còn chậm; một số công trình, dự án có vi phạm từ nhiều năm chưa được giải quyết dứt điểm; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp; tình trạng vi phạm về quản lý đất đai, xây dựng trái phép, ô nhiễm môi trường còn xảy ra ở một số địa phương; tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến còn chưa cao.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023; khẩn trương tổ chức công bố và ban hành Kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; đẩy mạnh thực hiện Chương trình chuyển đổi số; triển khai đồng bộ các hoạt động trong lĩnh vực văn hoá - xã hội; quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; tăng cường hoạt động đối ngoại trên tất cả các lĩnh vực, nhất là những lĩnh vực là tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, qua đó, thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư và các nguồn lực phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.