Sáng 5/1, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác dân vận năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.

giai quyet hieu qua nhung buc xuc chinh dang cua nhan dan

Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác dân vận năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017

Các đồng chí: Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ cùng lãnh đạo nhiều Bộ, Ban, ngành Trung ương tham dự. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến các tỉnh thành trong cả nước.

Năm 2016, công tác dân vận đã góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện thành công các chỉ tiêu kinh tế-xã hội. Đại đa số nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước. Đại đoàn kết dân tộc, an ninh chính trị vùng đồng bào dân tộc thiểu số được giữ vững. Tình hình tín ngưỡng, tôn giáo cơ bản đã tuân thủ quy định của pháp luật. Đồng bào tín đồ các tôn giáo tin tưởng vào thành công Đại hội XII của Đảng, cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Hội nghị cũng nêu những hạn chế của công tác dân vận năm 2016, trong đó công tác nắm bắt và dự báo tình hình nhân dân, công tác thông tin, báo cáo về những vấn đề nảy sinh của một số địa phương chưa kịp thời. Việc tham gia giải quyết một số vụ việc phức tạp, nhất là về công tác dân tộc, tôn giáo... đạt hiệu quả chưa cao.

giai quyet hieu qua nhung buc xuc chinh dang cua nhan dan

Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh nêu rõ, tình hình đất nước hiện nay đang đặt ra những yêu cầu mới ngày càng cao, đòi hỏi đội ngũ những người làm công tác dân vận của Đảng phải nắm chắc tình hình nhân dân; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức vận động quần chúng, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động; đổi mới mạnh mẽ công tác dân vận.

Ông Đinh Thế Huynh cũng đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan đơn vị và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý từ Trung ương đến cơ sở cần nghiêm túc, tự giác và có kế hoạch, biện pháp thực hiện hiệu quả công tác dân vận.

Ông Đinh Thế Huynh đề nghị: “Cần tập trung giải quyết có hiệu quả những bức xúc chính đáng của nhân dân; làm cho nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường mối quan hệ máu thịt của nhân dân với Đảng và Nhà nước. Các cấp ủy, tổ chức đảng coi trọng và thực sự dựa vào dân để xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Cần có nhiều phương thức, hình thức vận động các tầng lớp nhân dân. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải thực hiện nghiêm túc việc tiếp dân định kỳ hoặc đột xuất để tiếp nhận thông tin, lắng nghe, đối thoại trực tiếp và xử lý phản ánh, kiến nghị của nhân dân...”./.