Khảo sát của Vietnam Report cho thấy, sự biến động giá nguyên liệu và phụ gia sẽ ảnh hưởng lớn đến chiến lược phát triển và nâng cao uy tín của doanh nghiệp vật liệu xây dựng trong năm nay. Bên cạnh đó, sự bất cân xứng cung cầu do tình trạng dư thừa nguồn cung sẽ gây nên sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt giữa các doanh nghiệp.

Dự báo về triển vọng kinh doanh của ngành vật liệu xây dựng trong năm nay, đa số doanh nghiệp đều giữ thái độ thận trọng. Cụ thể, trên thang điểm 5, lĩnh vực xi măng đạt 2,8 điểm trong khi gạch, đá ốp lát, sứ vệ sinh được các doanh nghiệp đánh giá ở mức 2,9 điểm và lĩnh vực sắt, thép, tôn đạt 3 điểm.