Gặp mặt lãnh đạo hội Cựu chiến binh 6 tỉnh trên địa bàn
Toàn cảnh buổi gặp mặt

Năm 2023 Hội CCB 6 tỉnh đã kết nạp được trên 5 nghìn hội viên, kết nạp Đảng cho 118 hội viên; vận động hội viên ủng hộ trên 2 tỷ đồng, huy động trên 28 nghìn ngày công, hiến trên 69 nghìn m² đất để xây dựng cơ sở hạ tầng, làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nông thôn mới; đã làm 78 nhà nghĩa tình đồng đội, xóa 340 nhà tạm, nhà dột nát...

Thời gian tới, Hội CCB các tỉnh xác định tiếp tục phối hợp chăm lo, bồi dưỡng nâng cao nhận thức của hội viên về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; chủ động phối hợp tham gia xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra các điểm nóng về an ninh, chính trị tại địa phương; chú trọng xây dựng các mô hình điển hình cựu chiến binh làm kinh tế giỏi, làm giàu hợp pháp; thực hiện có hiệu quả phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” và thực hiện chính sách hậu phương Quân đội…/.