Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáoTrung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đồng chủ trì buổi gặp mặt.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực trung du, miền núi  Bắc Bộ
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã được thông tin một số kết quả nổi bật về tình hình công tác thông tin, tuyên truyền trên báo chí, xuất bản, văn hóa văn nghệ, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; công tác chuẩn bị các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024)… đồng thời nghe lãnh đạo một số cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật tham luận về các nội dung như: vai trò của thông tin, tuyên truyền trên báo chí với bảo tồn, phát huy văn hóa và phát triển du lịch; báo chí góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; chuyển đổi số trong hoạt động văn học, nghệ thuật; tạo điều kiện cho sự phát triển văn học nghệ thuật; phát triển các hội Văn học nghệ thuật cấp huyện.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du miền núi Bắc Bộ, sự đóng góp đầy tâm huyết của đội ngũ nhà báo, văn nghệ sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực trung du, miền núi  Bắc Bộ
Các đại biểu tham dự hội nghị

Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị, cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan chỉ đạo, quản lý, cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí, xuất bản, các hội văn học nghệ thuật cần tích cực triển khai các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội và các chương trình, kế hoạch hành động của Chính phủ; đồng thời, quan tâm giữ gìn và phát huy những giá trị văn hoá của mỗi địa phương, vùng miền; tích cực, chủ động, xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền về các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Đất nước và Dân tộc mà trước mắt là Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Các cấp ủy và chính quyền địa phương cần quan tâm đầu tư cho báo chí, xuất bản, văn hóa, văn học, nghệ thuật, công tác quy hoạch, phát triển báo chí, xuất bản, văn hoá, văn học nghệ thuật của khu vực gắn với gìn giữ và phát huy văn hóa bản địa; có cơ chế, môi trường thúc đẩy và phát huy các tài năng văn học nghệ thuật của địa phương, đồng thời chú trọng chăm lo đời sống của văn nghệ sỹ, người làm báo, người làm xuất bản để họ yên tâm công tác, sống đúng bằng tài năng và sự cống hiến của mình.

Buổi sáng cùng ngày, các đại biểu đã tham dự Lễ dâng hương các vua Hùng tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng./.