Đồng Hỷ: Tăng giá trị cho sản phẩm cây trồng chủ lực
Thời gian qua, huyện Đồng Hỷ đã triển khai nhiều chương trình để hỗ trợ, góp phần đưa cây chè phát triển về diện tích và nâng cao chất lượng
Chè được xác định là cây trồng thế mạnh, là sản phẩm chủ lực có giá trị thương hiệu lớn của huyện Đồng Hỷ, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Chính vì vậy, thời gian qua, huyện đã triển khai nhiều chương trình để hỗ trợ, góp phần đưa cây chè phát triển về diện tích và nâng cao chất lượng. Là HTX sản xuất và chế biến chè trên địa bàn, thời gian qua HTX chè an toàn Nguyên Việt, xã Minh Lập đã nhận được sự hỗ trợ từ chương trình cây trồng chủ lực, thành viên HTX được hỗ trợ cây giống, hệ thống tưới tiết kiệm và tập huấn nâng cao kiến thức để thực hiện quy trình trồng, chăm sóc, thu hái chè theo quy chuẩn VietGAP. Từ đó, cả diện tích chè và chất lượng sản phẩm của HTX ngày càng nâng lên. Đến nay, HTX đã có 3 sản phẩm chè được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao, 2 sản phẩm OCOP 3 sao…

Bà Uông Thị Lan, Giám đốc HTX chè An toàn Nguyên Việt- Xã Minh Lập, huyện Đồng Hỷ chia sẻ: "Qua các chương trình hỗ trợ về khoa học kỹ thuật, các thành viên trong hợp tác xã đã sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm để cung ứng ra thị trường."

Ông Vũ Văn Mác, Chủ tịch UBND xã Minh Lập, huyện Đồng Hỷ cho biết: "Hiện nay, trên địa bàn xã Minh Lập có 100ha chè đạt tiêu chuẩn VietGap. Thời gian tới, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục mở rộng diện tích chè VietGap và định hướng sản xuất chè hữu cơ."

Nắm bắt được giá trị kinh tế và phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng địa phương, thời gian qua, huyện Đồng Hỷ đã khuyến khích người dân trồng nhiều loại cây ăn quả, dần hình thành vùng sản xuất cây ăn quả tập trung. Cùng với lợi thế có đất vườn rộng và đã có nhiều năm tích lũy kinh nghiệm trong trồng và chăm sóc nhãn, với diện tích gần 1ha, nếu như những năm trước gia đình Chị Lê Thị Hương Giang, tổ dân phố Việt Cường, thị trấn Hoá Thượng trồng những cây trồng có giá trị không cao, năm nay được sự hỗ trợ từ đề án phát triển cây ăn quả chủ lực của tỉnh, gia đình chị đã đưa thêm cây nhãn trái vụ, hứa hẹn nhiều triển vọng về hướng phát triển kinh tế mới.

Chị Lê Thị Hương Giang, tổ dân phố Việt Cường, thị trấn Hoá Thượng, huyện Đồng Hỷ chia sẻ: "Hiện cây nhãn mang lại hiệu quả kinh tế khá cao cho gia đình và khi được tuyên truyền về việc thay đổi giống cây trồng mới hiệu quả cao hơn gia đình tôi đã thực hiện việc chuyển đổi."

Cùng với việc tập trung phát triển cây chè nói riêng, cây ăn quả chủ lực, gỗ và sản phẩm từ gỗ, huyện Đồng Hỷ cũng quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp nhằm phát triển Nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung. Trong đó chú trọng triển khai có hiệu quả các cơ chế, chính sách phát triển cây trồng chủ lực, khuyến khích phát triển vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, sản phẩm có thế mạnh, hình thành chuỗi sản xuất bền vững.

Ông Nguyễn Văn Ngọc, Bí thư Huyện uỷ Đồng Hỷ cho biết: "Nông nghiệp huyện Đồng Hỷ là một trong những lĩnh vực có tiềm năng, thế mạnh. Năm 2023, hệ thống chính trị của huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để nâng cao các hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học kỹ thuật và quan tâm phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực. Bên cạnh đó, huyện cũng đã phát huy được thê mạnh của các cây trồng chủ lực và mang lại hiệu quả kinh tế cao."

Cùng với những giải pháp tích cực và thiết thực trong việc phát triển cây trồng chủ lực nói riêng và cây trồng có thế mạnh, huyện Đồng Hỷ cũng sẽ tập trung hỗ trợ người dân nâng cao kiến thức kỹ thuật, tăng cường chuỗi liên kết hàng hóa để phát triển hiệu quả và bền vững./.