Đồng Hỷ: Nỗ lực về đích nông thôn mới
Sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn huyện Đồng Hỷ đã có sự thay đổi rõ nét.

Theo kế hoạch đề ra, trong năm 2023, huyện Đồng Hỷ tập trung nguồn lực để xây dựng xã Hóa Trung đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Xác định kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới năm 2018 là cơ sở, tiền đề vững chắc để phấn đấu xây dựng xã đạt xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, Đảng ủy - UBND xã đã ban hành các kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ tại địa phương.

Bà Lê Thị Thanh Mai, Bí thư Đảng ủy xã Hóa Trung, huyện Đồng Hỷ cho hay: "Chúng tôi luôn xác định công tác xây dựng nông thôn mới là một nhiệm vụ quan trọng và chủ thể trong công tác xây dựng nông thôn mới chính là người dân. Trên cơ sở đó, chúng tôi luôn chú trọng đến việc tham gia lấy ý kiến của người dân, phát huy quyền làm chủ của người dân trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ gắn với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra".

Đồng Hỷ: Nỗ lực về đích nông thôn mới
Kết cấu hạ tầng được huyện đầu tư nâng cấp, kinh tế phát triển khá.

Để đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu, các mục tiêu đang được tập trung thực hiện với quyết tâm cao, đó là giữ vững và nâng cao 19/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao, giai đoạn 2021-2025; thu nhập bình quân đầu người đạt 56,6 triệu đồng; xây dựng 2/7 xóm đạt xóm kiểu mẫu, 1/7 xóm đạt xóm thông minh. Trên cơ sở xác định rõ nhiệm vụ, Đảng ủy - UBND xã đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, các xóm tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp nguồn lực để xây dựng chỉnh trang hạ tầng cơ sở, vận dụng linh hoạt các cơ chế, chính sách của cấp trên theo phương châm dựa vào nội lực cộng đồng dân cư là chính, có sự hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước.

Ông Dương Quốc Lạc, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Hóa Trung, huyện Đồng Hỷ cho biết: "Cán bộ, hội viên trong toàn hội đã tích cực tham gia các phong trào của địa phương như đóng góp tiền của, hiến đất, hiến ngày công, làm đường giao thông nông thôn".

Bà Vũ Thị Lan, xóm Làng Lậm, xã Hóa Trung, huyện Đồng Hỷ chia sẻ: "Tất cả bà con ở đây có nhiều hiến nhiều và có ít thì hiến ít, nên xóm đã hoàn thành con đường, người dân rất vui mừng. Sau đó, chúng tôi thành lập ban giám sát vật liệu làm đường, cùng nhau đóng góp ngày công, cùng với các ban, ngành, bộ đội tiến hành làm trong 1 tuần".

Từ xuất phát điểm thấp, nhưng với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận và hưởng ứng tham gia tích cực của người dân, năm 2023, xã Nam Hòa phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đến nay, trên địa bàn đã có 100% tuyến đường giao thông được đầu tư nâng cấp, hình thành một số vùng sản xuất tập trung quy mô lớn, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 50 triệu đồng/người/năm.

Anh Ngô Văn Trường, xóm Na Chanh, xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ cho biết: "Người dân rất phấn khởi khi được Đảng và Nhà nước quan tâm, là động lực để chúng tôi phát triển kinh tế gia đình và cùng nhau phát triển".

Ông Đỗ Ngọc Đông, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ cho hay: "Khi đạt được nông thôn mới nâng cao, chúng tôi sẽ phát huy các tiêu chí, tuyên truyền nhân dân".

Phát huy những thành tựu đã đạt được của hoạt động xây dựng nông thôn mới trong 10 năm qua, Đồng Hỷ đang tiếp tục nỗ lực hướng tới những thành tựu mới, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn, nâng cao đời sống cho người dân địa phương. Sự nỗ lực, quyết tâm cao hơn của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, hưởng ứng của nhân dân sẽ là yếu tố quan trọng để Đồng Hỷ về đích được đúng hẹn trong xây dựng nông thôn mới vào năm 2025./.