Đồng Hỷ: 04 đơn vị hành chính cấp xã cần phải sáp nhập
Hội nghị lần thứ 66 để nghe và cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng huyện Đồng Hỷ.

Các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến vào 16 nội dung; trong đó có phương án sáp nhập đơn vị hành chính theo Kết luận số 48 của Bộ Chính trị. Cụ thể, sau khi tiến hành rà soát tiêu chuẩn theo quy định, huyện Đồng Hỷ có diện tích tự nhiên đạt gần 51% và quy mô dân số đạt gần 130%, như vậy huyện đủ điều kiện, tiêu chuẩn không thực hiện sáp nhập. Giai đoạn 2023-2025 và giai đoạn đến năm 2030, Đồng Hỷ có 04 đơn vị hành chính cấp xã không đạt 02 tiêu chuẩn theo quy định. Hội nghị cũng thảo luận về các nội dung khác như công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2023, tình hình phát triển KT-XH.