Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 1/2024
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 1/2024

Bốn hộ dân gồm bà Hoàng Thị Hương; bà Nguyễn Thị Xiêm; bà Nguyễn Thị Trung vợ ông Hoàng Như Hưởng; ông Nguyễn Anh Cát.

Theo đơn thư, diện tích đất đã được các hộ dân mua là 04 gian kiốt do Hiệu thuốc Phổ Yên, thuộc Xí nghiệp Liên hiệp Dược Bắc Thái trước đây thanh lý cho cán bộ, nhân viên từ trước năm 1993, với diện tích 80m vuông một gian. Đến tháng 6 năm 2018, bốn hộ này đã được Ủy ban nhân dân thị xã Phổ Yên cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tuy nhiên sau đó, ngày 20/9/2018, Ủy ban nhân dân thị xã Phổ Yên ban hành thông báo về việc thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp, lý do thu hồi vì chưa có quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020. Khi nào có quyết định phê duyệt quy hoạch bổ sung của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên thì Ủy ban nhân dân thị xã Phổ Yên (nay là thành phố Phổ Yên) sẽ tiến hành cấp lại cho các gia đình. Nhưng do chưa đủ căn cứ pháp lý về Luật đất đai hiện hành nên đến nay các hộ dân này vẫn chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng diện tích đất trên.

Sau khi nghe ý kiến của công dân và đề xuất của đại diện các cơ quan chức năng, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh, nguyện vọng của công dân là chính đáng và có cơ sở xem xét. Đồng chí giao Ủy ban nhân dân thành phố Phổ Yên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn bốn hộ dân hoàn thiện hồ sơ thủ tục theo đúng các quy định của pháp luật để các công dân sớm được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện trước ngày mùng 4/2/ 2024./.