Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp xúc cử tri thành phố Phổ Yên
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp xúc cử tri thành phố Phổ Yên.

Các cử tri đã được thông tin kết quả các kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh và TP. Phổ Yên; báo cáo tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và TP. Phổ Yên năm 2023; dự kiến nội dung chương trình Kỳ họp thứ mười, HĐND tỉnh và Kỳ họp thứ mười hai, HĐND TP. Phổ Yên; kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trong thời gian qua.

Bày tỏ phấn khởi trước kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và thành phố, đồng thời nhất trí cao với các nội dung báo cáo; đã có trên 10 lượt ý kiến cử tri nêu nhiều ý kiến, kiến nghị, chủ yếu thuộc 2 lĩnh vực: đầu tư cơ sở hạ tầng và thực hiện chế độ chính sách. Đại biểu HĐND tỉnh và TP. Phổ Yên trả lời, làm rõ một số nội dung theo thẩm quyền.

Với một số vấn đề cụ thể như đề nghị đầu tư mở rộng 2 bên đường dẫn lên cầu Đẫm (tuyến đường ĐT. 261) hiện do tỉnh quản lý, lãnh đạo TP. Phổ Yên đề nghị tỉnh tiếp tục chỉ đạo Sở Giao thông vận tải bố trí kinh phí thực hiện; đối với tình trạng cột điện nằm giữa lòng đường, thành phố sẽ phối hợp với Điện lực rà soát số lượng, đồng thời cân đối kinh phí hỗ trợ cùng ngành điện để sớm có phương án di chuyển.

Phát biểu trước đông đảo cử tri phường Đắc Sơn, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ của cử tri với các đại biểu HĐND thời gian qua; mong muốn cử tri tiếp tục tin tưởng vào sự công tâm, minh bạch trong tiếp thu, chỉ đạo, giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền lợi, lợi ích của cử tri. Đồng chí đề nghị lãnh đạo thành phố Phổ Yên khẩn trương rà soát các vấn đề cử tri đã nêu thuộc thẩm quyền, đặc biệt chỉ đạo giải quyết ngay vấn đề thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội cho người đã mất được cử tri Đắc Sơn kiến nghị, thời hạn chậm nhất trước ngày 30/11/2022; vấn đề cấp quyền sử dụng đất đối với một số diện tích đất người dân đã nhiều lần đề nghị xong chưa được giải quyết. Các ý kiến khác được tiếp thu để giao các cơ quan chuyên môn tham mưu giải quyết theo đúng quy định pháp luật.