Đôn đốc tiến độ thu tiền sử dụng đất
Đồng chí Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tại hội nghị, đại diện các địa phương, các sở, ngành liên quan đã báo cáo về công tác thu tiền sử dụng đất; kế hoạch, tiến độ thu tiền sử dụng đất trong thời gian tới và những khó khăn, vướng mắc, giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách; báo cáo tiến độ xác định giá đất các dự án khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh đề nghị các địa phương chú trọng đôn đốc các đơn vị, ban ngành liên quan trong công tác thu tiền sử dụng đất, sớm giải quyết những vướng mắc, khó khăn để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách trên địa bàn./.