Đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021
Toàn cảnh hội nghị.

Báo cáo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021 của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên cho thấy, năm 2021 - năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, trong điều kiện hết sức khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, với sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung của các cấp ủy Đảng, sự điều hành năng động, linh hoạt, sáng tạo của chính quyền, sự nỗ lực, cố gắng của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh theo đúng tinh thần thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, tỉnh Thái Nguyên đã cơ bản thực hiện tốt “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa bảo đảm ổn định và phát triển kinh tế - xã hội. Với vị trí là Trung tâm Vùng trung du và miền núi phía Bắc, được quy hoạch thuộc Vùng Thủ đô Hà Nội, Thái Nguyên tiếp tục duy trì là cực tăng trưởng mạnh của cả nước.

Minh chứng là trong 25 chỉ tiêu chủ yếu của năm 2021, có 13 chỉ tiêu vượt kế hoạch, nhiều chỉ tiêu quan trọng thuộc tốp đầu của cả nước như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 6,51%, cao gấp 2 lần bình quân chung của toàn quốc; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo đúng định hướng, Thái Nguyên xếp thứ 17/63 tỉnh, thành phố trong cả nước, xếp thứ 7 trong vùng Trung du miền núi phía Bắc; thu ngân sách 18.000 tỷ đồng, nằm trong số 20 tỉnh, thành phố có số thu cao nhất toàn quốc; giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 145% kế hoạch do Thủ tướng Chính phủ giao.

Công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 2,16%, vượt kế hoạch. Thái Nguyên đã đạt mục tiêu 100% hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú, cơ bản thoát nghèo. Đặc biệt, sau một năm thực hiện chương trình chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết số 01 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các nền tảng kinh tế số, chính quyền số, xã hội số được tăng cường; nhiều ứng dụng số được triển khai và đang phát huy hiệu quả. Thái Nguyên đứng thứ 12/63 tỉnh, thành phố về chuyển đổi số, trong đó, chỉ số chính quyền số xếp thứ 3 toàn quốc. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường trên các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, góp phần quan trọng xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị tỉnh vững mạnh.

Đồng chí Dương Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho hay: "Đẩy mạnh luân chuyển cán bộ và coi công tác luân chuyển vừa đáp ứng công tác lãnh đạo của cán bộ, vừa thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và tăng cường thêm nhiệm vụ đánh giá cán bộ với 4 phương châm: đánh giá liên tục, đánh giá đa chiều, đánh giá bằng tiêu chí; đánh giá bằng sản phẩm cụ thể".

Điểm nhấn trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021 là các cấp ủy Đảng đã có nhiều đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng quyết liệt, linh hoạt, cụ thể, thiết thực, rõ trách nhiệm người đứng đầu; làm việc theo chương trình, kế hoạch, quy chế, quy định, không bao biện làm thay, không buông lỏng quản lý. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng cơ chế, chính sách, huy động các nguồn lực thực hiện 5 định hướng lớn phát triển và 12 chương trình, 32 đề án, kế hoạch cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Bùi Văn Lương, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Phổ Yên cho biết: "Với cách triển khai bài bản, đồng bộ, quyết liệt, khoa học của lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, trước hết là người đứng đầu Đảng bộ tỉnh. Đối với thị xã Phổ Yên cũng tiếp thu, triển khai. Đặc biệt, năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết số 01 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc xây dựng chuyển đổi số, Phổ Yên được xác định xây dựng thành phố thông minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết 12 là xây dựng thành phố Phổ Yên trực thuộc tỉnh Thái Nguyên trước năm 2025. Tin tưởng, chắc chắn rằng, năm 2022, Phổ Yên sẽ được công nhận là thành phố trực thuộc tỉnh Thái Nguyên; như vậy, sẽ hoàn thành mục tiêu đề ra trước so với yêu cầu 3 năm".

Đồng chí Đàm Tiến Niên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Định Hóa cho hay: "Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã lên làm việc; chỉ ra định hướng cho Định Hóa những việc cần phải làm. Ban Chấp hành Đảng bộ xác định nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt với thế mạnh, những khó khăn của huyện; từ đó, tìm ra giải pháp. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, chúng tôi đã giành được nhiều thắng lợi; các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt và vượt".

Năm 2022 là năm thứ 2 triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, toàn Đảng bộ tỉnh quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022: tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Tập trung thực hiện mục tiêu vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội; phấn đấu tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 8%; GRDP bình quân đầu người đạt 105 triệu đồng/người (tăng 10 triệu đồng so với năm 2021); thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 18.000 tỷ đồng. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, thu hút đầu tư để tạo đà tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2021-2025 (từ 8%/năm trở lên).

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thành các mục tiêu này. Đồng chí khẳng định: "Điều tiên quyết nhất là cần phải chú trọng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức cán bộ, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên; quan tâm thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hiệu quả của việc học tập, nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức triển khai toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định, điều lệ của Đảng cũng như theo yêu cầu, nhiệm vụ của Trung ương, cấp ủy. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dân vận của hệ thống chính trị theo hướng sáng tạo, thiết thực, hiệu quả; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác nội chính; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; cải cách tư pháp trên cơ sở kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cũng như dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022. Các cơ quan, đơn vị, địa phương cần khai thác và phát huy tốt hơn nữa tiềm năng, lợi thế, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm và đâu là khâu đột phá, tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực theo hướng ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới và nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả".

Đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao các phần thưởng cao quý của Nhà nước cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tại hội nghị, 12 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021 đã vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập và Huân chương Lao động của Chủ tịch nước trao tặng; 08 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ; 25 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. 05 cá nhân của tỉnh Thái Nguyên được trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp dân vận của Ban Dân vận Trung ương.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã trao tặng Cờ thi đua cho 08 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 05 năm (2016-2020); trao Bằng khen cho 07 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng. 29 tập thể dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2021 nhận Cờ thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh; 47 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh./.