Doanh thu hoạt động vận tải, kho bãi tăng 22%
Ảnh minh hoạ.

Doanh thu hoạt động vận tải, kho bãi trên địa bàn tỉnh tháng 8/2023 đạt 569 tỷ đồng, giảm 1,4% so với tháng trước và tăng 5,7% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu vận tải hành khách đạt trên 112 tỷ đồng, giảm 0,6%; doanh thu vận tải hàng hóa đạt trên 413 tỷ đồng, giảm 1,7%; doanh thu dịch vụ hỗ trợ vận tải đạt gần 44 tỷ đồng, giảm 0,4%. Tính chung 8 tháng, doanh thu hoạt động vận tải, kho bãi trên địa bàn tỉnh đạt gần 4,7 nghìn tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ.