Đoàn kiểm tra Bộ Xây dựng làm việc tại Thái Nguyên ( Thời sự tối 21/9)
Thái Nguyên được đánh giá là thị trường tiềm năng trong lĩnh vực phát triển nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân.

Những năm qua, Thái Nguyên được đánh giá là thị trường tiềm năng trong lĩnh vực phát triển nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân làm việc trong các khu công nghiệp. Do đó, công tác xây dựng, phê duyệt, công khai kế hoạch phát triển luôn được tỉnh đặc biệt quan tâm. Theo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Chính phủ đã phê duyệt 1.500 ha quỹ đất cho phát triển nhà ở. Tỉnh Thái Nguyên đã xây dựng kế hoạch cụ thể, đảm bảo quỹ đất phù hợp để tổ chức thực hiện các dự án theo quy định.

Theo kế hoạch, trong thời gian 5 ngày, đoàn công tác của Bộ Xây dựng sẽ kiểm tra tình hình thực hiện chính sách pháp luật về quản lý phát triển nhà ở, thị trường bất động sản và việc thực hiện chương trình hỗ trợ nhà ở cho các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh từ năm 2015 đến nay, tại một số địa phương, đơn vị và tại một số dự án trên địa bàn tỉnh

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và các địa phương liên quan tích cực phối hợp và cung cấp đầy đủ thông tin cho đoàn kiểm tra. Kết quả kiểm tra sẽ là căn cứ để Bộ xây dựng và các cơ quan liên quan rà soát, báo cáo Chính phủ sửa đổi, bổ sung luật xây dựng và luật nhà ở phù hợp với thực tế để trình Quốc hội xem xét, thông qua. Đây cũng là cơ sở để tỉnh Thái Nguyên thực hiện tốt hơn nữa công tác quản lý nhà nước về nhà ở và thị trường bất động sản.