Đoàn đại biểu Thái Nguyên và Khánh Hòa báo công dâng Bác
Đoàn đại biểu 2 tỉnh Khánh Hòa và Thái Nguyên thành kính dâng hương, báo công dâng Bác

Trong không khí trang nghiêm, Đoàn đại biểu đã dâng hương tưởng nhớ anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Người, vị lãnh tụ vĩ đại của Đảng ta, Nhân dân ta. Đồng thời, kính cẩn báo công dâng Bác những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội của 2 tỉnh Khánh Hòa và Thái Nguyên. Dưới ánh sáng tư tưởng và đạo đức của Người, kế thừa truyền thống của cha ông, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân hai tỉnh kết nghĩa Khánh Hòa và Thái Nguyên với bản lĩnh và ý chí tự lực, tự cường, tinh thần năng động, sáng tạo; đoàn kết, giữ vững niềm tin theo Đảng, vượt qua khó khăn, thách thức đạt được những thành tựu to lớn, nhiều dấu ấn nổi bật trên tất cả các lĩnh vực; tạo bứt phá vươn mình trở thành những tỉnh có bước phát triển nhanh, bền vững và có vị thế quan trọng trong khu vực và cả nước.

Những thành tựu mà hai tỉnh Khánh Hòa và Thái Nguyên đạt được hôm nay đã phản ánh sự quyết tâm chính trị và sự đoàn kết, thống nhất của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân hai tỉnh. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc hai tỉnh Khánh Hoà và Thái Nguyên nguyện sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; sống, học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức sáng ngời của Bác./.