Đoàn công tác của tỉnh Thái Nguyên khảo sát tại Đặc khu kinh tế Mariel Cuba
Đoàn công tác của tỉnh Thái Nguyên khảo sát tại Đặc khu kinh tế Mariel Cuba

Đặc khu được thành lập năm 2023 nằm trong chủ trương cập nhật hóa mô hình phát triển kinh tế của nước Cộng hòa Cuba. Đặc khu có vị trí giao thông đường bộ, đường biển, đường sắt, đường hàng không thuận lợi nhất tại Cuba.

Theo lộ trình đến năm 2042, Đặc khu có quy mô 465,4 km2. Đặc khu có quy chế pháp lý riêng, trong đó xác định rõ 2 chủ thể sở hữu đất và cho thuê đất. Chỉ riêng Việt Nam được nhượng lại quyền cho thuê đất trong khu này thông qua Dự án Khu kinh tế ViMariel do Công CP Đầu tư phát triển Vicenza Việt Nam làm chủ đầu tư. Số còn lại 63 dự án đã đầu tư vào Khu kinh tế nhận thuê đất trong đó có 4 dự án là của doanh nghiệp Việt Nam.

Khu kinh tế có chính sách đặc thù như: Hệ thống một cửa, cơ chế tài chính đặc biệt, hệ thống hạ tầng đồng bộ, chất lượng cao, được miễn một số loại thuế bằng 0%. Hiện nay, tổng giá trị thu hút đầu tư vào Đặc khu đạt trên 3 tỷ USD, giải quyết việc làm cho hàng chục nghìn lao động tại Cuba.

Lãnh đạo 2 tỉnh Thái Nguyên và Long An đã trao đổi, chia sẻ về những thông tin thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp tại mỗi địa phương và khẳng định cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp nghiên cứu, xúc tiến đầu tư vào Đặc khu kinh tế này./.