Diễn đàn Chuyển dịch năng lượng và phát triển ngành năng lượng Hydrogen xanh tại Việt Nam
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu khai mạc diễn đàn

Diễn đàn Chuyển dịch năng lượng và phát triển ngành năng lượng hydrogen xanh tại Việt Nam đã mang đến góc nhìn đa chiều từ các chuyên gia, tập đoàn lớn về lĩnh vực năng lượng hydrogen xanh trong và ngoài trước.

Tại đây, các chuyên gia, doanh nghiệp đã chia sẻ các quan điểm về xu hướng phát triển năng lượng hydrogen xanh trên toàn cầu, đánh giá những tiềm năng và yêu cầu đối với thị trường Việt Nam, đồng thời, đề xuất các giải pháp, chính sách để Việt Nam từng bước hiện thực hóa quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và nội dung quy hoạch năng lượng hydro xanh./.