Đẩy mạnh phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong doanh nghiệp
Đến nay, TP Phổ Yên đã có 12 doanh nghiệp ngoài nhà nước có tổ chức Đảng

Với 14 Đảng viên được kết nạp từ trước khi vào làm việc, năm 2015 Chi bộ công ty Cổ phần thuốc thú y Maphavet chính thức được thành lập. Nhận thức rõ ý nghĩa của việc có tổ chức Đảng sẽ góp phần xây dựng tổ chức, bộ máy doanh nghiệp phát triển bền vững, Chi bộ công ty đã cụ thể hóa hoạt động của mình với phương châm giữ vững nguyên tắc, quy định của Đảng song vẫn đảm bảo tính đặc thù của tổ chức đảng trong doanh nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Bình Long Bí thư Chi bộ Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Maphavet, TP Phổ Yên cho biết:"Ví dụ chi bộ của chúng tôi tổ chức thành 3 tổ đảng, tương ứng với 3 bộ phận rõ ràng trong doanh nghiệp: Văn phòng, sản xuất, kinh doanh. Trong doanh nghiệp mình cũng ko quá máy móc, cứng nhắc, làm sao để phù hợp với hoạt động của doanh nghiệp."

Cần có tổ chức Đảng, để sớm được quán triệt những chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển kinh tế, chăm lo cho người lao động, qua đó gắn kết chặt chẽ hơn với cấp ủy, chính quyền địa phương. Với quyết tâm đó, Chi bộ Công ty Cổ phần tập đoàn Tấn Đức được thành lập gần 1 năm nay. Với 14 Đảng viên, trong năm 2023, Chi bộ đang phấn đấu kết nạp thêm 5 Đảng viên. Đây đều là lực lượng nòng cốt trong công nhân, công đoàn, đang được bồi dưỡng, đào tạo để đảm nhận các vị trí quan trọng trong công ty.

Đồng chí Hà Văn Cân, Phó Bí thư Chi bộ, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần tập đoàn Tấn Đức, TP Phổ Yên cho biết: "Nguồn phát triển Đảng rất dồi dào, cán bộ lãnh đạo trong tập đoàn, phòng ban. Hiện đang có định hướng để động viên, bồi dưỡng để các đồng chí sớm đứng trong hàng ngũ của Đảng. Từ đó, các đồng chí sẽ có trách nhiệm hơn với nhiệm vụ tại đơn vị."

Thành phố Phổ Yên hiện có trên 850 doanh nghiệp với tổng số gần 67.000 công, nhân viên, người lao động. Trong đó, trên 500 Đảng viên đang làm việc trong các doanh nghiệp chưa có tổ chức Đảng. Thực tế cho thấy, thành lập Chi bộ trong doanh nghiệp, tiến tới thành lập Đảng bộ khối doanh nghiệp không chỉ là giải pháp về mặt chủ trương mà còn là nhu cầu nội tại của chính cộng đồng doanh nghiệp.

Ông Lê Mạnh Cường, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Thép Việt Cường, TP Phổ Yên cho biết: "Thành lập tổ chức Đảng ở trong doanh nghiệp sẽ thuận lợi cho các Đảng viên được sinh hoạt tại đơn vị mình công tác và giúp họ tập trung hơn trong công việc tại công ty."

Cụ thể hóa chủ trương của Tỉnh ủy về phát triển tổ chức Đảng, Đảng viên trong doanh nghiệp. Đảng bộ Phổ Yên đang đẩy mạnh nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt. Trong đó tiếp tục củng cố, kiện toàn nâng cao chấp lượng hoạt động đối với các doanh nghiệp đã có tổ chức Đảng, đồng thời rà soát các doanh nghiệp chưa có tổ chức Đảng, nếu có đủ 3 đảng viên chính thức trở lên, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh ổn định thì sẽ tiến tới thành lập chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở. Đến nay, TP Phổ Yên đã có 12 doanh nghiệp ngoài nhà nước có tổ chức Đảng. Dự kiến từ nay đến cuối năm, con số này sẽ tiếp tục được nâng lên, theo đúng kế hoạch về phát triển tổ chức Đảng và Đảng viên của Đảng bộ./.