Sau khi đạt chuẩn nông thôn mới, nhiều địa phương trên địa bàn huyện đang bắt tay vào xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu với mong muốn tiếp tục làm đổi thay đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Để hiện thực hóa mục tiêu đó là cả một chặng đường dài với những bước đi, lộ trình cụ thể, trong đó vai trò của chính quyền các địa phương được xác định như là người kiến tạo và tổ chức, còn người dân chính là chủ thể. Ông Trần Đức Hân, xóm Cà Phê, xã Minh Lập, huyện Đồng Hỷ chia sẻ niềm hân hoan và phấn khởi về những thành công của địa phương: "Sự thành công của xóm Cà Phê chính là sự đoàn kết của toàn dân. Chính quyền địa phương năng động nên dân rất tin tưởng".

dang bo huyen dong hy dau an mot nhiem ky
Nền tảng cho sự thành công trong xây dựng nông thôn mới của xóm Cà Phê chính là sự đoàn kết của toàn dân.

Xã Hóa Thượng là một trong 6 địa phương trên địa bàn tỉnh sẽ được xúc tiến xây dựng đô thị loại V. Đây là một trong những bước ngoặt lớn của huyện Đồng Hỷ nhiệm kỳ qua gắn với những thay đổi rõ rệt về thu hút đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng. Mục tiêu mà huyện Đồng Hỷ hướng tới là xây dựng đô thị Hóa Thượng có cấu trúc đô thị bền vững, bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường, tạo ra các nguồn lực, hình thành các dự án trọng điểm để phát triển kinh tế - xã hội... Đồng chí Phó Thị Thủy, Bí thư Đảng ủy xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ cho biết: "Trong giai đoạn 2017-2020, xã Hóa Thượng đã tiếp nhận trên 10 dự án từ khu dân cư đến Trung tâm hành chính và các dự án cơ sở vật chất đường, điện, trường học... đều có sự đồng thuận lớn của người dân".

dang bo huyen dong hy dau an mot nhiem ky
Trung tâm hành chính huyện Đồng Hỷ đang dần hoàn thiện.

Đảng bộ huyện Đồng Hỷ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXIV trong bối cảnh gặp không ít khó khăn, thách thức do thời tiết, dịch bệnh diễn biến phức tạp; các nguồn lực đầu tư phát triển còn hạn chế, việc điều chỉnh địa giới hành chính đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc hoàn thành một số chỉ tiêu kinh tế, xã hội. Tuy nhiên, với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của các cấp ủy đảng, chính quyền, các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt mục tiêu đề ra. Trong đó, một số chỉ tiêu đạt cao: Giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng đạt gần 120%; giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt gần 115%; diện tích trồng rừng bình quân hàng năm bằng 132,7%; xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới 122%; giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hằng năm 3,61%... Về giải pháp trọng tâm trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Ngô Xuân Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Đồng Hỷ khẳng định: "Trên cơ sở quyết tâm chính trị cao nhất, tính khả thi, huyện đưa ra các nhiệm vụ đột phá trong nhiệm kỳ tới. Đó là tiếp tục xây dựng kết cấu hạ tầng Khu hành chính; triển khai, tổ chức thực hiện xây dựng xã Hóa Thượng trở thành đô thị loại V, các vùng sản xuất chè chuyên canh theo hướng hữu cơ và an toàn vệ sinh thực phẩm với một tinh thần quyết tâm xây dựng huyện Đồng Hỷ trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2025".

dang bo huyen dong hy dau an mot nhiem ky
Đồng Hỷ phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2025.

Mỗi kỳ đại hội là thêm một dấu mốc trưởng thành. Nhìn lại nhiệm kỳ 2015-2020, bên cạnh những nỗ lực trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, Đảng bộ huyện Đồng Hỷ đã tăng cường đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, củng cố hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Đó là những thành tích đáng tự hào để nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu Đại hội Đảng các cấp đề ra trên tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới và phát triển”./.