Đại Từ hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới
Huyện Đại Từ đã đã có 257/398 xóm, Tổ dân phố đã thực hiện mở rộng đường xóm 6m, giải phóng mặt bằng được hơn 178km

Sau 10 đợt ra quân, toàn huyện đã huy động được trên 220 nghìn lượt người tham gia. Tổng kinh phí xã hội hoá đạt trên 7 tỷ đồng. Đặc biệt thực hiện nghị quyết số 07 của BTV Huyện ủy, đến nay toàn huyện đã đã có 257/398 xóm, Tổ dân phố đã thực hiện mở rộng đường xóm 6m, giải phóng mặt bằng được hơn 178km, đường rộng 6m trở lên, diện tích đất nhân dân hiến đạt trên 338 nghìn m2.

Với cách làm sáng tạo, hiệu quả trong xây dựng nông thôn mới đến nay, huyện Đại Từ đã hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới./.