Đại hội Đảng lần thứ XIII - Lựa chọn cán bộ đủ đức, đủ tài, đủ tâm, đủ tầm
Các đại biểu làm việc tại hội trường

Trong 3 ngày làm việc vừa qua, đại hội đã tập trung cao trí tuệ, trách nhiệm, để thảo luận và chuẩn bị thật tốt công tác nhân sự, công tác bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Những vấn đề về năng lực cán bộ, về uy tín, phẩm chất cán bộ, vấn đề lựa chọn cán bộ có đủ đức đủ tài tham gia nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa mới là những yêu cầu cao đặt ra, đòi hỏi tâm huyết, trí tuệ và trách nhiệm cao của các đại biểu trong việc bỏ phiếu bầu cử nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Yêu cầu cao được đặt ra đối với trách nhiệm của các đại biểu dự Đại hội XIII là nghiên cứu kỹ lưỡng cơ cấu, thành phần, hồ sơ nhân sự, năng lực, uy tín cán bộ, để trên cơ sở đó chuẩn bị tốt cho công tác bầu cử, lựa chọn bầu những đại biểu đủ đức, đủ tài vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Với sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII, công tác nhân sự tại Đại hội XIII đã được chuẩn bị trong thời gian vừa qua, tiến hành theo quy trình nhiều bước từ cơ sở một cách chặt chẽ, khoa học, nhằm lựa chọn, giới thiệu nhân sự đảm bảo các yêu cầu về uy tín, phẩm chất, đạo đức, năng lực để trình tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đây cũng là nét đáng chú ý của kỳ đại hội này, khi các đại biểu được cung cấp dữ liệu thông tin phong phú về nhân sự để nghiên cứu, lựa chọn trước khi bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên cho biết: “Một trong những nội dung rất quan trọng của đại hội là bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Qua nghiên cứu báo cáo của Đoàn Chủ tịch và các tài liệu, hồ sơ tại đại hội, chúng tôi nhận thấy là công tác chuẩn bị nhân sự lần này đã được chuẩn bị rất thận trọng, kỹ lưỡng, bài bản, khoa học, dân chủ, công khai, minh bạch; đặc biệt là đã kế thừa những kinh nghiệm rất quý của các nhiệm kỳ trước, đồng thời bổ sung phương pháp, cách làm, để đảm bảo lựa chọn được những nhân sự đủ tiêu chuẩn, điều kiện, tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Điểm thứ hai chúng tôi thấy rất ấn tượng, đó là việc chuẩn bị các tài liệu, hồ sơ về công tác nhân sự, được chuẩn bị rất khoa học và được cung cấp đầy đủ đến các đại biểu dự đại hội. Chính vì vậy, nên tạo điều kiện rất thuận lợi cho các đại biểu nghiên cứu về các nhân sự mà mình quan tâm. Điểm thứ ba, chúng tôi cho rằng là công tác chuẩn bị nhân sự lần này thì đại hội rất mạnh về tiêu chuẩn, trong đó đặc biệt về vấn đề nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên; trong đó nhấn mạnh những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, năng lực, trình độ, và những đồng chí dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đặc biệt nhấn mạnh, dám đương đầu với khó khăn, thử thách.”

Đại hội Đảng lần thứ XIII - Lựa chọn cán bộ đủ đức, đủ tài, đủ tâm, đủ tầm
Các đại biểu mong muốn, các nhân sự được lựa chọn vào Ban Chấp hành Trung ương đủ sức, đủ tài, đủ tâm, đủ tầm để lãnh đạo phát triển đất nước.

Nhận thức sâu sắc trách nhiệm người đại biểu, tập trung nghiên cứu kỹ lưỡng về nhân sự để chuẩn bị tốt cho công tác bầu cử là điều cảm nhận chung ở các đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng. Qua 3 ngày làm việc tập trung cao độ về công tác nhân sự, sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nhân sự trình tại Đại hội XIII được các đại biểu đánh giá cao.

Đồng chí Nguyễn Văn Phú, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hải Dương chia sẻ: “Chúng tôi tin tưởng rằng, với trách nhiệm của các đại biểu tham dự đại hội, vì sự nghiệp chung của đất nước, chúng tôi sẽ lựa chọn các đồng chí xứng đáng, có đức có tài, có đủ khả năng, điều kiện, để vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, để lãnh đạo đất nước của chúng ta trong thời gian tới.”

Đồng chí Phạm Văn Khánh, Bí thư Huyện ủy Ninh Giang, Hải Dương nêu ý kiến: “Một trong cơ cấu của nhân sự Đại hội XIII này, tôi thấy là sự quan tâm của Đảng đối với cơ cấu nữ, đặt ra tỷ lệ là trên 35%, nhưng cố gắng để đạt được bầu được 30%. Tôi cho rằng, đây là bước quan tâm của Đảng.”

Theo kết quả biểu quyết tại hội trường ngày 28/01, đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII để thực hiện bầu cử tại đại hội là 200 đồng chí, gồm 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết. Những nội dung, khía cạnh của công tác nhân sự được các đoàn đại biểu thực hiện thảo luận kỹ tại đoàn và làm việc tại hội trường.

Đồng chí Trần Thế Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh đánh giá: “Cơ cấu thể hiện trong đề án, chúng tôi thấy rằng, đã thể hiện được vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng trên các mặt, từ trung ương đến địa phương, các ngành, rồi các lĩnh vực quan trọng. Nó đã bao quát được sự lãnh đạo của Đảng rất toàn diện đối với đất nước chúng ta. Đợt này, ngoài nhân sự theo đề án thì thực hiện quy trình để chọn nhân sự đặc biệt, thì nhân sự đặc biệt chắc chắn Trung ương đã làm theo quy trình đặc biệt, thực hiện rất là kỹ lưỡng và rất nhiều chiều, rất nhiều kênh.”

Theo ghi nhận từ ý kiến các đại biểu, việc chuẩn bị, giới thiệu và bầu cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII phải thực sự dân chủ, khách quan, công tâm và đặt lợi ích của quốc gia - dân tộc và của nhân dân lên trên hết, trước hết.

Đồng chí Trần Quốc Tuấn, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh bày tỏ: “Chúng tôi cũng mong muốn rằng, các đồng chí được trúng cử vào Ban Chấp hành khóa XIII, các đồng chí phải tâm huyết, phải trách nhiệm, trách nhiệm với Đảng, trách nhiệm với dân và phải đặt lợi ích của quốc gia, lợi ích của dân tộc lên trên hết.”

Các đại biểu mong muốn, các nhân sự được lựa chọn vào Ban Chấp hành Trung ương đủ sức, đủ tài, đủ tâm, đủ tầm để lãnh đạo phát triển đất nước với mục tiêu: Đến năm 2030 (là mốc 100 năm thành lập Đảng) sẽ là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại và thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045 (mốc kỷ niệm 100 năm thành lập đất nước), Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao.