Cụm thi đua số 4 Kho bạc Nhà nước sơ kết công tác thi đua - khen thưởng
Toàn cảnh hội nghị.

Từ đầu năm đến nay, các đơn vị trong Cụm đã tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến; qua đó, tạo nguồn lực đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ như: Tăng cường chuyển đổi số, đẩy mạnh cải cách hành chính theo tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015 trong quy trình thu nộp ngân sách Nhà nước; tăng cường kiểm soát chi ngân sách nhà nước; đảm bảo an ninh, an toàn các hoạt động nghiệp vụ, tiền, tài sản Nhà nước giao; hoàn thiện tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

6 tháng cuối năm 2024, 7 đơn vị trong cụm thi đua tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cùng các phong trào thi đua theo chuyên đề, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2024, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2030.

* Cũng nhân dịp này, Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên đã đăng cai tổ chức Hội thao Cụm thi đua số 4, lần thứ nhất năm 2024. Hội thao thu hút sự tham gia của 72 vận động viên. Các vận động viên tham gia 36 trận đấu ở 2 môn thi là cầu lông với các nội dung: Đôi nam, đôi nữ; môn bóng chuyền hơi với nội dung nam, nữ phối hợp. Hội thao là dịp để các đơn vị Kho bạc Nhà nước trong Cụm thi đua số 4 tăng cường giao lưu, nâng cao thể chất và đời sống văn hóa tinh thần của đội ngũ công chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của hệ thống Kho bạc Nhà nước./.