Cục Chính trị tặng quà chiến sĩ Điện Biên ở Đồng Hỷ
Đoàn đến thăm ông Nguyễn Trọng Lễ

Đoàn đến thăm ông Nguyễn Trọng Lễ ở tổ dân phố Hưng Thái và ông Vi Văn Cúc ở tổ dân phố Tân Thái, thị trấn Hóa Thượng.

Tại các gia đình, lãnh đạo Cục Chính trị Quân khu 1 đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống gia đình của các chiến sĩ Điện Biên; bày tỏ sự trân trọng, biết ơn đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các chiến sĩ Điện Biên trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, góp phần cùng cả nước làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Đồng công tác mong các chiến sĩ Điện Biên có nhiều sức khỏe, là chỗ dựa tinh thần để các con, cháu noi theo, kế tục truyền thống cha ông, đóng góp trí tuệ, công sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.