Trường Cao đẳng Thái Nguyên được thành lập dựa trên cơ sở sáp nhập 2 trường, Cao đẳng kinh tế tài chính Thái Nguyên và Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên ngày 14/12/2021 theo quyết định 276 ngày 11/3/2021 của Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch tịch Thường trực UBND tỉnh tin tưởng rằng đồng chí Trần Văn Quyết sẽ tiếp tục phát huy truyền thống và thành tích tốt đẹp của nhà trường, xây dựng khối đại đoàn kết, phát huy dân chủ và trí tuệ của tập thể cán bộ, giảng viên, góp phần quan trọng vào việc đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục toàn diện của tỉnh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Tân Hiệu trưởng trường Cao đẳng Thái Nguyên hứa trên cương vị mới, sẽ tận tâm, tận trí, tận lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ, lãnh đạo trường Cao đẳng Thái Nguyên phát triển bền vững.