Sáng nay (3/7), tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự và phát biểu tại lễ khai mạc Kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khóa XV.

chu tich qh tp ha noi can chu dong sang tao trong hoat dong giam sat

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại lễ khai mạc.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, 6 tháng đầu năm 2017 với sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung của Thành ủy, sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị và nhân dân Thủ đô, Thành phố Hà Nội đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Kinh tế tiếp tục duy trì mức tăng trường khá, tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP tăng 7,37%; tổng thu ngân sách của Thành phố đạt 50,1% dự toán (tăng 18% so với cùng kỳ năm 2016); quy mô kinh tế được mở rộng, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và đô thị phát triển theo hướng hiện đại.

Thành phố Hà Nội đã siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ: "Lấy sự hài lòng cùa người dân và doanh nghiệp là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc". Cải cách thủ tục hành chính được quan tâm chỉ đạo. Tập trung vào các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp (Chỉ số Cải cách hành chính tăng 6 bậc. Xếp thứ 3/63 tỉnh, thành phố); cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp và hỗ trợ đầu tư (Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tăng 10 bậc, xếp thứ 14/63, cao nhất từ trước tới nay).

Đặc biệt, vừa qua với việc tổ chức thành công Hội nghị “Hà Nội 2017 - Hợp tác đầu tư và phát triển”, thành phố Hà Nội đã thu hút, mời gọi được nhiều doanh nghiệp, doanh nhân trong và ngoài nước cam kết đầu tư, phát triển lâu dài với quy mô lớn.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và chủ trương - cam kết của Chính phủ “Đồng hành cùng doanh nghiệp”, “Hỗ trợ và thúc đẩy doanh nghiệp phát triển”.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục, khoa học công nghệ và y tế tiếp tục phát triển, đạt nhiều kết quả quan trọng, nhất là về xây dựng con người Hà Nội thanh lịch, văn minh, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa tiêu biểu của Thăng Long - Hà Nội; công tác giải quyết việc làm, giảm tỷ lệ hộ nghèo được quan tâm; việc bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người dân tiếp tục được chăm lo. Xây dựng nông thôn mới được triển khai tích cực, đồng bộ và đạt kết qủa tốt. An ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và hoạt động đối ngoại được tăng cường và mở rộng.

chu tich qh tp ha noi can chu dong sang tao trong hoat dong giam sat
Toàn cảnh lễ khai mạc Kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV.

Trong những thành tích chung của thành phố có sự đóng góp quan trọng của từng đại biểu HĐND. Những năm qua, hoạt động của HĐND Thành phố Hà Nội tiếp tục được đổi mới về phương thức hoạt động, chọn trúng các vấn đề quan trọng, cấp bách để quyết định và giám sát; nâng cao chất lượng công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, đôn đốc giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân. Tính dân chủ, công khai được tăng cường.

Thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội chúc mừng và biểu dương những cố gắng, nỗ lực mà các ban ngành, các tổ chức đoàn thể và toàn thể nhân dân Thủ đô đã đạt được trong thời gian vừa qua; đồng thời tin tưởng rằng, HĐND thành phố Hà Nội, từng đại biểu HĐND sẽ mang tinh thần cải tiến, đổi mới của Quốc hội vào Kỳ họp thứ 4 HĐND thành phố Hà Nội để kỳ họp này thực sự và một kỳ họp kết tinh trí tuệ, dân chủ, đổi mới, xem xét, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển năm 2017 và các năm tiếp theo.

Để TP Hà Nội hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội năm 2017, nhất là chỉ tiêu tăng trường cả năm từ 8,5-9,0%, Chủ tịch Quốc hội tán thành với 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp của Hà Nội và đề nghị trong thời gian tới cần tập trung quan tâm thực hiện tốt một số vấn đề: cần đánh giá, phân tích chính xác tình hình, làm rõ ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, trách nhiệm cá nhân của thủ trưởng cấp ngành, cơ quan, đơn vị trước những yếu kém, khuyết điểm; có giải pháp quyết liệt, thận trọng nhưng linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành, phù hợp với tình hình thực tế của Thủ đô. Phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành Trung ương để có cơ chế, chính sách phù hợp cho việc phát triển, nhất là thực hiện cơ chế đặc thù của Hà Nội đã được thông qua và sắp tới như dự án giảm ùn tắc của Thủ đô, làm cơ sở hạ tầng cho Thủ đô.

“Nếu có liên quan đến thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì sẽ báo cáo với Chính phủ để trình ra và Ủy ban Thường vụ sẽ xem xét một cách hợp lý, hợp pháp” – Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

chu tich qh tp ha noi can chu dong sang tao trong hoat dong giam sat
Chủ tịch Quốc hội trò chuyện với các đại biểu HĐND thành phố Hà Nội.

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu Hà Nội cần siết chặt kỷ cương trong quản lý đô thị. Tăng cường công tác đảm bảo trật tự và văn minh đô thị. Xử lý nghiêm những vi phạm về trật tự xây dựng, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng lòng đường, hè phố và các điểm trông giữ phương tiện; đảm bảo thực hiện tốt công tác vệ sinh, môi trường; tăng cường thanh tra, kiểm tra, khắc phục kịp thời các hạn chế, yếu kém trong công tác phòng cháy, chữa cháy, đặt biệt tại các khu chung cư cao tầng, chung cư tái định cư, khu, cụm công nghiệp, làng nghề…

Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân Thủ đô trong công tác xây dựng nếp sống văn minh đô thị; tổ chức thực hiện tốt Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố và Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố và Quy tắc ứng xử nơi công cộng.

Thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính; rà soát, chỉnh sửa và bổ sung các cơ chế, chính sách theo hướng công khai, minh bạch, thông thoáng; tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân và doanh nghiệp; cắt giảm triệt để những chi phí không hợp lý cho chính quyền và người dân. Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập. Xây dựng quy chế làm việc của từng cơ quan, đơn vị, xã định rõ người, rõ trách nhiệm, thẩm quyền của mỗi tổ chức, cá nhân, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Thực hiện các giải pháp cải thiện xếp hạng chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh, tập trung vào 4 chỉ số yếu kém: Tham gia của người dân ở cấp cơ sở; công khai, minh bạch; trách nhiệm giải trình với người dân. Tiếp tục cải thiện, nâng cao chỉ số PCI, tập trung vào 5 chỉ số: Gia nhập thị trường, tiếp cận đất đai, tính minh bạch và tiếp cận thông tin, môi trường cạnh tranh bình đẳng và tính năng động và tiên phong của chính quyền tình, thành phố.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, HĐND TP Hà Nội tiếp tục đổi mới, chủ động, sáng tạo hơn nữa trong hoạt động giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của HĐND thành phố, có những nghị quyết mang tính lâu dài, tác động nhiều đến đời sống xã hội, được cử tri cả nước quan tâm như: Nghị quyết về Đề án tăng cường quản lý phương tiện giao thông nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2017- 2021, tầm nhìn 2030…; tăng cường công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân...

Bên cạnh đó, cần phối hợp tốt với Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, Ban Công tác đại biểu và các cơ quan của Quốc hội trong quá trình hoạt động để một mặt tạo sự kết nối giữa Trung ương với địa phương, một mặt nâng cao chất lượng và hiệu quả trong hoạt động của HĐND./.