thanh nien thai nguyen xung kich sang tao tinh nguyen vi cong dong
Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2020 dự kiến triển khai tại 75 xã ATK, các xã đặc biệt khó khăn, các xã đạt chuẩn nông thôn mới và các xã đăng ký về đích nông thôn mới.

Theo đó, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm nay dự kiến triển khai tại 75 xã ATK theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, các xã đặc biệt khó khăn, các xã đạt chuẩn nông thôn mới và các xã đăng ký về đích nông thôn mới. Chiến dịch diễn ra với một chương trình và bốn chiến dịch gồm chương trình Tiếp sức mùa thi, chiến dịch tình nguyện: Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ, Kỳ nghỉ hồng, Hành quân xanh. Dự kiến, Lễ ra quân Chiến dịch sẽ diễn ra vào ngày 28/6/2020.