Đại tá Trịnh Văn Hùng, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn, Phó trưởng BPGV dự và chủ trì hội nghị.

nhieu cach lam hay sang tao hieu qua trong hoc tap va lam theo bac
Đại tá Trịnh Văn Hùng, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn, Phó trưởng BPGV phát biểu tại hội nghị.

Năm 2019, BPGV của Quân ủy Trung ương về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, cụ thể hóa sát với đặc điểm, tình hình, nhiệm vụ từng cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị; tích cực hướng dẫn, triển khai cơ quan, đơn vị thực hiện với nhiều nội dung, biện pháp sáng tạo, hiệu quả; xây dựng cho cán bộ, đảng viên, quần chúng có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước; xây dựng được nhiều mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, tạo sự lan tỏa rộng rãi trong cơ quan, đơn vị và toàn quân; góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của quân đội được nâng lên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung làm rõ thêm những kết quả đạt được, nêu ra những thuận lợi, khó khăn và biện pháp, hoạt động cụ thể để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm 2019. Nhiều ý kiến đóng góp về việc phối hợp giữa các cơ quan để triển khai, tham mưu cho các cấp hiệu quả; phối hợp các cơ quan trong tuyên truyền, đặc biệt là gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt; phối hợp tham mưu đề xuất các hoạt động văn hóa văn nghệ; tham mưu đề xuất chỉ đạo các hội nghị tổng kết, tôn vinh các điển hình tiên tiến; đề xuất phương hướng, giải pháp, hoạt động trong năm 2020.

nhieu cach lam hay sang tao hieu qua trong hoc tap va lam theo bac
Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị xác định phương hướng năm 2020 là phát huy kết quả đạt được trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và tiếp thu những kinh nghiệm trong 5 năm thực hiện Chỉ thị số 788-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; cấp ủy, tổ chức Đảng, BPGV các cấp tích cực chủ động, sáng tạo nêu cao tinh thần trách nhiệm tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, đôn đốc cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ; thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức thiết thực, phù hợp; góp phần xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao./.