chinh thuc siet giai ngan von vay bang tien mat

Theo đó, việc giải ngân vốn vay bằng tiền mặt sẽ bị siết chặt, thu hẹp lại. Quy định này nhằm giám sát mục đích sử dụng vốn.

Việc giải ngân vốn tín dụng qua tài khoản sẽ kiểm soát được việc khách hàng sử dụng vốn ngay từ đầu. Từ đó, tránh trường hợp khách hàng lợi dụng vay vốn để đảo nợ từ nơi này sang nơi khác dẫn tới phát sinh nợ xấu.