Chỉ số PAPI 2023: Thái Nguyên xếp thứ 2 toàn quốc
Toàn cảnh Hội trường trước giờ khai mạc
Chỉ số PAPI 2023: Thái Nguyên xếp thứ 2 toàn quốc
Công tác chuẩn bị vẫn tiếp tục được hoàn thiện trước khi đón tiếp các đại biểu
Chỉ số PAPI 2023: Thái Nguyên xếp thứ 2 toàn quốc
Khu vực trưng bày hình ảnh trong quá trình khảo sát Chỉ số PAPI tại các địa phương trên cả nước
Chỉ số PAPI 2023: Thái Nguyên xếp thứ 2 toàn quốc
Bàn đón tiếp đại biểu đến tham dự Lễ Công bố
Chỉ số PAPI 2023: Thái Nguyên xếp thứ 2 toàn quốc
Tài liệu chuẩn bị cho đại biểu tham dự buổi lễ
Chỉ số PAPI 2023: Thái Nguyên xếp thứ 2 toàn quốc
Chi tiết bảng tổng hợp kết quả Chỉ số PAPI 2023 của các tỉnh, thành phố