Đi đôi với phát triển kinh tế, đại đa số trang trại, gia trại, hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh đã chú trọng chăn nuôi an toàn và công tác bảo vệ môi trường nhằm hạn chế dịch bệnh và hướng tới phát triển chăn nuôi bền vững.

Chăn nuôi an toàn để phát triển bền vững
Các hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh đã chú trọng chăn nuôi an toàn và công tác bảo vệ môi trường

Là một trong những trang trại chăn nuôi lợn nái lớn trên địa bàn huyện Võ Nhai, với số lượng mỗi năm vào khoảng 1.200 con lợn nái, Công ty TNHH Khánh Gia ở xã Vũ Chấn luôn quan tâm đến vấn đề xử lý mùi và chất thải cũng như nhận thức được việc xử lý chất thải ra môi trường trong chăn nuôi là khâu rất quan trọng để bảo đảm chất lượng đàn vật nuôi cũng như môi trường xung quanh.

Chăn nuôi an toàn để phát triển bền vững
Ông Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công ty TNNH Khánh Gia

Ông Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công ty TNNH Khánh Gia, xã Vũ Chấn, huyện Võ Nhai cho biết: Chúng tôi cũng có đầy đủ những báo cáo về số lượng lợn chăn nuôi trang trại và các chương trình về về bảo vệ môi trường.

Tính đến hết năm 2023, trên địa bàn tỉnh có 150 trang trại, cơ sở chăn nuôi được chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP; 27 cơ sở có chứng nhận chăn nuôi an toàn dịch bệnh còn hiệu lực; trên 20 chuỗi liên kết sản xuất trong chăn nuôi - giết mổ - tiêu thụ sản phẩm. Mặc dù trong năm 2023, trên địa bàn tỉnh có xảy ra một số ổ bệnh, nhưng sự vào cuộc tích cực của ngành chức năng và các địa phương đã khống chế kịp thời không để dịch bệnh lây lan. Xác định bảo đảm vệ sinh môi trường trong chăn nuôi là nhiệm vụ quan trọng, các địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân thu gom, xử lý chất thải chăn nuôi, đồng thời vận động người dân dần dịch chuyển chuồng trại ra xa khu vực dân cư.

Chăn nuôi an toàn để phát triển bền vững
Ông Trần Đình Hoán, xã Phúc Thuận, TP Phổ Yên, Thái Nguyên

Ông Trần Đình Hoán, xã Phúc Thuận, TP Phổ Yên cho biết: Trang trại tôi có hệ thống xử lý nước thải theo đúng Đề án, quy trình nước thải ra phải đảm bảo đủ tiêu chuẩn và hàng quý, hàng năm tôi vẫn phải thực hiện quan trắc môi trường, thí nghiệm nước thải, không khí

Tuy nhiên, đối với chăn nuôi nông hộ và gia trại nhỏ lẻ, vấn đề bảo vệ môi trường trong chăn nuôi đang trở thành thách thức đối với địa phương, ngành chuyên môn. Bởi tình trạng ô nhiễm môi trường từ việc chăn nuôi nông hộ vẫn tồn tại ở một số khu dân cư...Hiện nay, để giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi, tỉnh đang khuyến khích người dân đầu tư chuyển đổi quy mô chăn nuôi nhỏ lẻ sang trang trại, ứng dụng khoa học - kỹ thuật, chăn nuôi an toàn dịch bệnh.

Chăn nuôi an toàn để phát triển bền vững
Ông Đỗ Đình Trung, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi thú y và Thủy sản tỉnh Thái Nguyên

Ông Đỗ Đình Trung, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi thú y và Thủy sản tỉnh Thái Nguyên cho biết: Việc chăn nuôi an toàn sinh học là một yếu tố kiên quyết, hướng tới phòng chống dịch bệnh cũng như chúng ta phải đảm bảo các yếu tố về môi trường, hộ chăn nuôi ảnh hưởng đến môi trường hầu hết là chăn nuôi không đảm bảo an toàn sinh học thì chúng tôi đề nghị là các huyện, các thành phố là sẽ có những cuộc kiểm tra và rà soát đối với hộ chăn nuôi không đảm bảo điều kiện là chúng ta sẽ đề nghị cam kết và dừng các hoạt động chăn nuôi.

Giảm ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi sẽ đem lại hiệu quả thiết thực cả về kinh tế, xã hội và môi trường. Cùng với công tác tuyên truyền, cơ quan chức năng cũng cần xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân chăn nuôi vi phạm trong lĩnh vực môi trường, góp phần nâng cao ý thức của người dân, hướng đến phát triển chăn nuôi bền vững.