Câu lạc bộ hưu trí tỉnh Thái Nguyên sinh hoạt chuyên đề
Câu lạc bộ hưu trí tỉnh Thái Nguyên tổ chức sinh hoạt chuyên đề

Tại buổi sinh hoạt, hội viên câu lạc bộ hưu trí đã cùng ôn lại thân thế, sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị Anh hùng giải phóng dân tộc, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân Việt Nam, người chiến sỹ lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc và nhân dân Việt Nam, vì hòa bình tiến bộ xã hội trên thế giới.

Thông qua sinh hoạt chuyên đề, mỗi hội viên càng hiểu sâu sắc hơn về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.