Cải tạo, sữa chữa Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
Dự án cải tạo, sửa chữa Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phát huy ý nghĩa, giá trị, tầm vóc của Quần thể Di tích ATK Định Hóa, Thái Nguyên.

Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, công trình được xây dựng bằng tình cảm của Đảng bộ, nhân dân các dân tộc thành phố Hà Nội và Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên, được khánh thành đúng dịp kỷ niệm 115 năm Ngày sinh của Bác (19/5/2005).

Cùng với các di tích của vùng chiến khu Việt Bắc, Di tích ATK Định Hóa được đánh giá là một quần thể di tích quan trọng bậc nhất của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX. 17 năm đã trôi qua từ khi Nhà Tưởng niệm được khánh thành và đưa vào sử dụng, nơi đây đã đón hơn 10 triệu lượt du khách trong nước và quốc tế đến thăm viếng, dâng hương tưởng nhớ Bác, vị cha già dân tộc, lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam.

Để tiếp tục phát huy giá trị của quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt, ngày 24/6/2021, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích quốc gia đặc biệt An toàn khu Định Hóa gắn với phát triển du lịch. Thể theo nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, kỳ họp thứ 2 đã có Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, sửa chữa Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, với tổng mức đầu tư là 40 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước là 20 tỷ đồng, nguồn xã hội hóa là 20 tỷ đồng và thực hiện trong năm 2022-2023.

Công trình hoàn thành sẽ tiếp tục phát huy ý nghĩa, giá trị, tầm vóc của Quần thể Di tích ATK Định Hóa, Thái Nguyên, là địa chỉ đỏ trong hành trình về nguồn, giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ người Việt Nam, phấn đấu “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”./.