Các Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Định Hóa

Tại buổi tiếp các cử tri đã được nghe thông báo kết quả của kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV. Theo đó, tại kỳ họp này, quốc hội đã thông qua 5 luật, 17 Nghị quyết, cho ý kiến về 6 dự án Luật và quyết định nhiều nội dung quan trọng khác.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã có nhiều lượt phát biểu tại tổ, hội trường và chất về các nội dung kỳ họp, được chủ tọa đánh giá cao và được các cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra tiếp thu, giải trình nghiêm túc.

Cũng trong chương trình của hội nghị, đồng chí Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn Đại Biểu Quốc hội tỉnh đã thông tin, làm rõ hơn một số nội dung mà đại biểu cử tri huyện Định Hoá quan tâm có liên quan trực tiếp đến tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương như; Vấn đề cử tri đề nghị bổ sung thêm dân tộc San Chí và Sán Chí, việc triển khai, xây dựng tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hoá. Vấn đề về đích Nông thôn mới của huyện năm 2023... Đồng chí Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cũng khẳng định sẽ tiếp tục tiếp thu các ý kiến của cử tri huyện Định Hoá, tổng hợp gửi đến các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.