Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện
Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh trong những năm qua, HĐND tỉnh Thái Nguyên luôn chú trọng đến công tác bồi dưỡng kiến thức, nâng cao kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND trên các lĩnh vực, với nhiều hình thức phù hợp. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp với Bộ Nội vụ, Trung tâm bồi dưỡng đại biểu dân cử tổ chức 03 lớp bồi dưỡng, tập huấn cho đại biểu HĐND các cấp. Đồng chí mong muốn các kiến thức, kỹ năng có được thông qua hoạt động lần này sẽ giúp đại biểu HĐND vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào thực tiễn hoạt động, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo luật định, làm tròn trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân.

Trong chương trình, hơn 300 đại biểu HĐND đã được nghe các đồng chí báo cáo viên nguyên là lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội truyền đạt về 03 chuyên đề về các kỹ năng trong quyết định, giám sát trong lĩnh vực xây dựng cơ bản; đầu tư công; thu thập, phân tích và sử dụng thông tin phục vụ hoạt động quyết định, giám sát. Đây đều là những nội dung có liên quan trực tiếp đến hoạt động của HĐND, đại biểu HĐND, liên quan đến lĩnh vực quan trọng trong sử dụng ngân sách để thực hiện các dự án đầu tư; với mục đích giúp các đại biểu nhận thức sâu hơn, đồng thời bổ sung những kinh nghiệm thực tiễn đối với các chuyên đề được đề cập, giúp cho các đại biểu nâng cao năng lực, kỹ năng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ./.