Bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trao quyết định cho đồng chí Đặng Anh Tuấn.

Hội nghị đã công bố quyết định của Ban thường vụ Tỉnh ủy về việc bổ nhiệm Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đối với đồng chí Đặng Anh Tuấn, Trưởng phòng Theo dõi công tác Nội chính và Cải cách tư pháp, Ban Nội chính Tỉnh ủy thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày 15/5/2024. Phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh đồng chí Đặng Anh Tuấn đã có nhiều năm công tác tại Ban Nội chính nhiều kinh nghiệm làm việc, qua đó khẳng định bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực thực tiễn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn trên cương vị công tác nhiệm vụ mới trách nhiệm cao hơn, đồng chí Đặng Anh Tuấn tiếp tục phát huy thành tích ưu điểm của mình thời gian qua, cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao./.