Bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Đồng chí Dương Văn Lượng trao Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho đồng chí Đoàn Văn Công.

Tại hội nghị, đồng chí Dương Văn Lượng đã trao Quyết định bổ nhiệm đồng chí Đoàn Văn Công, Giám đốc Trung tâm Thể dục thể thao trực thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; thời hạn bổ nhiệm 5 năm, từ ngày 1/4/2022.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ văn hoá rất quan trọng trong đời sống xã hội, do vậy, mong đồng chí tân Phó Giám đốc Sở tiếp tục nỗ lực rèn luyện, trau dồi kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng quản lý, tạo sự đoàn kết nhất trí trong tập thể Ban lãnh đạo và công chức sở để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao./.