Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh động viên chiến sĩ mới trước khi huấn luyện
Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh động viên chiến sĩ mới Trung đoàn 832 trước khi bước vào mùa huấn luyện năm 2024.

Năm 2024 là năm đầu tiên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được giao nhiệm vụ huấn luyện 01 Đại đội chiến sĩ mới là số chiến sĩ sẽ được bổ sung vào tổ chức, biên chế còn thiếu của các đơn vị sau khi điều chỉnh, sáp nhập theo biểu biên chế mới của Quân đội.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu Trung đoàn 832 bảo đảm mọi điều kiện tốt nhất để huấn luyện tân binh theo kế hoạch; cán bộ, chiến sĩ quán triệt nghiêm Mệnh lệnh huấn luyện; nhất là đối tượng chiến sĩ mới từng bước làm quen với môi trường quân ngũ xác định rõ nhiệm vụ, chủ động khắc phục khó khăn, bảo đảm tuyệt đối an toàn và hoàn thành tốt khóa huấn luyện năm 2024./.