bao hiem xa hoi to thong tu moi ve gia dich vu y te van con qua nhieu san

Theo đó, một trong những vấn đề tồn tại, bất cập lớn của Thông tư số 37 là định mức kinh tế kỹ thuật (KTKT) làm căn cứ tính giá được Bộ Y tế xây dựng và ban hành không sát với thực tế, không phù hợp với khả năng cung cấp dịch vụ của từng nhóm bệnh viện, chủ yếu được xây dựng dựa theo kết quả khảo sát tại một số bệnh viện tuyến trên dẫn tới tình trạng nhiều cơ sở KCB chi phí vật tư y tế đề nghị thanh toán trong định mức lớn hơn số thực tế xuất dùng.

Những vấn đề tồn tại, bất cập này vẫn chưa được Bộ Y tế rà soát sửa đổi, điều chỉnh lại khi xây dựng dự thảo Thông tư số 15. Nhiều định mức KTKT làm căn cứ tính giá vẫn không được xây dựng phù hợp theo khả năng cung cấp dịch vụ y tế (DVYT) theo nhóm bệnh viện, tình trạng vật tư y tế, thuốc có trong định mức nhưng không thể sử dụng hết trong thực tế điều trị vẫn không được khắc phục, cụ thể là:

Đơn giá các vật tư có trong định mức KTKT chưa loại bỏ các đơn vị có giá cao bất thường khi tính toán chi phí trung bình. Hầu hết giá của vật tư y tế, chăn ga… đều lấy giá khảo sát của bệnh viện tuyến TW(Việt Đức, Bạch Mai…) để làm căn cứ xây dựng giá ngày giường trong toàn quốc. Một số giá không có nguồn tham khảo (như đèn tuýp, gối, vỏ gối…), tự định giá. Một số giá chỉ lấy khảo sát từ 2– 5 cơ sở KCB và có sự chênh lệch lớn (có giá gấp 100 lần), sau đó lấy giá trung bình.

Cùng một loại sản phẩm nhưng lấy đơn giá khác nhau gấp nhiều lần như: Giường bệnh (bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I giường có tay quay): Bộ Y tếđề nghị toàn bộ giường bệnh tại bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I trực thuộc Bộ đều sử dụng giường nhựa có tay quay giá 9,8 triệu đồng, cao gấp hơn 2 lần đơn giá giường điện tự động nâng NIKITA-85, cao gấp 4 đến 6 lần giường inox 2 tay quay (từ 2,45 triệu đồng đến 2,9 triệu đồng). Trong khi tại các bệnh viện tuyến TW, tuyến tỉnh đang sử dụng giường inox, nhiều trường hợp cấp cứu phải nằm băng ca...

Trong quá trình tham gia xây dựng dự thảo Thông tư, ngoài việc chủ động, phối hợp tích cực với Bộ Y tế để khảo sát, xây dựng dự thảo Thông tư, BHXH Việt Nam đã có 7 Công văn gửi Bộ Y tế, báo cáo Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính… để trình bày rõ quan điểm và đóng góp ý kiến đối với các nội dung quy định tại dự thảo Thông tư này. Một số ý kiến đã được Ban Soạn thảo xem xét tiếp thu, sửa đổi trong dự thảo, những nội dung mang tính then chốt đã được báo cáo tại cuộc họp ngày 30.5.2018 giữa Bộ Y tế và BHXH Việt Nam và đã được Bộ trưởng Bộ Y tế kết luận.

Tuy nhiên, theo BHXH Việt Nam, tại Thông tư 15/2018/TT-BYT (thay thế Thông tư số 37) đã được Bộ Y tế ký, đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ (có hiệu lực thi hành từ ngày 15.7.2018) vẫn có một số nội dung quan trọng, mang tính nguyên tắc, BHXH Việt Nam kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được Bộ Y tế xem xét điều chỉnh.