kiem tra viec thuc hien huong dan so 02 ve tong ket thuc tien nghien cuu ly luan
Toàn cảnh buổi kiểm tra. Ảnh: Ngô Huy

Đảng bộ huyện Phú Bình hiện có 49 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 20 đảng bộ xã, thị trấn, 29 chi, đảng bộ với tổng số trên 7.100 đảng viên. Thời gian qua, việc triển khai Hướng dẫn số 02 đã được Đảng bộ huyện thực hiện nghiêm túc, hiệu quả góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng cho địa phương.

Trên cơ sở xác định nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận của huyện năm 2019 và năm 2020 là tổng kết Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020; kết quả thực hiện các đề án, nghị quyết, chương trình đã ban hành giai đoạn 2016 - 2020 để phục vụ xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025…huyện đã tiến hành tổng kết công tác xây dựng Đảng; tổng kết, sơ kết việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và địa phương…Đặc biệt, sau khi tổng kết 10 năm Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, Phú Bình đã lựa chọn và đề xuất với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vấn đề tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận là tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới…bởi đây là thế mạnh và cũng là lĩnh vực mà huyện đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận…

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, qua kiểm tra 1 số cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn còn lúng túng trong lựa chọn, đề xuất nội dung cũng như tiến hành tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận. Đây cũng là vấn đề chính đã được các đại biểu đi sâu thảo luận nhằm tháo gỡ khó khăn và nâng cao hiệu quả tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận trên địa bàn huyện Phú Bình thời gian tới.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao việc triển khai, thực hiện Hướng dẫn số 02 của Huyện ủy Phú Bình và đề nghị thời gian tới, huyện tiếp tục quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu của việc “Tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận”; các cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác sơ kết, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; tập trung huy động các nguồn lực để phát triển toàn diện kinh tế - xã hội của địa phương…

Nhân dịp này, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã kiểm tra thực tế tại Dự án xây dựng Đường vành đai 5 đang triển khai trên địa bàn huyện Phú Bình./.